Sodni izvedenec medicinske stroke, splošna kirurgija

Izvedensko mnenje iz splošne kirurgije

Kirurška ekipa med operativnim posegom

Izvedensko mnenje s področja kirurške problematike je mnenje glede poškodbe, bolezni, poteka zdravljenja, kjer je bil potreben operativni poseg ali pa je šlo za kirurško diagnozo in se je stanje zdravilo brez operativnega posega. Prouči nastanek stanja, potek bolezi in zdravljenja ter izhod stanja.


Izvedensko mnenje iz žilne kirurgije

Strdek v žili je zaprl pretok žile

Izvedesko mnenje s področja žilne problematike obsega mnenje s področja poškodbe ali bolezni žil, arterij, ven, limfatičnih vodov. Proučuje se potek bolezni, način zdravljenja in izhod stanja. Pri tem je lahko bil operavljen operativni poseg ali je šlo za stanje, kjer je bila postavljena kirurška diagnoza, naprimer krčne žile, vseeno pa je bil bolnik zdravljen brez operacije, konzervativno.


Izvedensko mnenje s področja poškodb

Konzeravativno zdravljenje poškodbe roke

Izvedensko mnenje s področja poškodb prouči mehanizem in stanje nastale poškodbe ter potek zdravljenja in poda mnenje o končenmu stanju.