Pedalni obvod

Vzpostavitev pretoka krvi do stopala lahko reši ud

Priprava operativnega polja za operativni poseg, pedalni obvod

Mrtvina na stopalu lahko pomeni prvi znak gangrene noge s posledično amputacijo. Ukrepati moramo hitro in ciljno. Potrebno je izpeljati diagnostiko in bolnika ustrezno zdraviti.

Gangrena na stopalu je lahko prvi znak, da je z arterijami na goleni nekaj narobe

Glavna načina zdravljenja sta znotrajžilna (PTA - perkutana transluminalna angioplastika) in kirurška (pedal bypass). PTA je prvo zdravljenje izbora.

Angiografsko slikanje prizadetih arterij na goleni lahko poda indikacijo za pedalni obvod

Če PTA ne uspe in gre za posebno anatomsko obliko: ohranjena poplitealna arterija, s tipnim pulzom, huda prizadetost golenskih arterij in ohranjeno vsaj eno stopalno arterijo (ADP ali ARM) ter možnostjo odvzema venskega konduita (npr. VSM - vene safene magne), je na mestu kirurški operativni poseg - pedalni obvod (pedal bypass). Stanje diagnosticiramo z CTA diagnostično metodo. Slednji povezuje kolenčno arterijo s stopalnimi arterijami preko prizadetih golenskih arterij.

Prikaz arterije na hrbtišču stopala

Prikaz in pregled arterije dorsalis pedis (ADP) sta ključna trenutka operativnega posega - pedalni obvod (pedal bypass).

Arterija dorsalis pedis kot sprejemna arterija pri premostitveni operaciji na stopalo

Uporaba arterije na hrbtišču stopala (ADP) je ena od opciji pri tvorbi pedalnega obvoda.

Arteriotomija na stopalu dokončno pokaže ohranjenost oziroma prizadetost sprejemne arterije pri pedalnemu obvodu

Po opravljeni arteriotomiji je potrebno preveriti odtok. Vzamemo kanilo, vstavimo jo v distalni konec arteriotomije in poskušamo vbrizgati heprinizirano fiziološko. Odtok mora biti brez upora, sicer ne kaže na dober rezultat operaciji. Če je odtok proti velikemu uporu, zaključimo brez nadaljevanja z revaskularizacijo.

Dolga arteriotomija po prikazu arterije na hrbtišču stopala pri pedalnem obvodu

Dobro pretočnost distalne anastomoze skušamo doseči z dolgo arteriotomijo sprejemne arterije.

Priprava vene za premostitev prizadetih arterij na goleni

Priprava vene za pedalni obvod, v danem primeru gre za VSM - veno safeno magno.

Šivanje z mikroinštrumenti distalne anastomoze na stopalu z nitjo 7-0

Šivanje distalne anastomoze med ADP in VSM.

Anastomoza med veno in arterijo na stopalu deluje dobro

Največkrat uporabljen konduit pri pedalnem obvodu je VSM. Distalna anastomoza je zaključena in dobro pretočna.

Preizkus delovanja distalne anastomoze pri pedalnemu obvodu z lastno veno

Potem, ko smo prišili distalno anastomozo, je potrebno preveriti njeno pretočnost in tesnenje. Slednje dosežemo s perfundiranjem - heparinizirana fiziološka raztopina.

Arterija na stopalu primerna za distalno anastomozo z veno pri reševanju uda

Priključitev obvoda na arterijo retromaleolaris (ARM) je ena od opcij tvorbe pedalnega obvoda.

Anastomoza med veno safeno magno in arterijo na stopalu

Anastomozo običajno delamo za gležnjem, lahko pa pride do pomika mesta anastomoze plantarno, kar pomeni, da je anastomoza že na arterijo, ki je veja ARM.

Tunelizacija pri pedalnemu obvodu, vlek vene safene magne

S tunelizatorjem pozicioniramo veno varno v podkožju.

Vlek vene safene magne skozi podkožje proti mkolenčni arteriji

Veno, ki bo peljala kri v prizadeto področje speljemo v podkožju. Obvezna je uporaba tunelizatorja, v nasprotnem primeru lahko napeljemo veno skozi področje retinakuluma ali vezi, ki lahko po operaciji veno zapre, kar se lahko slabo konča.

Šivanje proksimalne anastomoze med veno safeno magno revertirano in kolenčno arterijo

Zaključni del operativnega posega je šivanje proksimalne anastomoze, povezave med zdravo arterijo, ki je dajalka krvi in veno, ki bo kri peljala v prizadeto stopalo. Proksimalna anastomoza je načeloma lažja in se jo naredi v zaključni fazi.

pedalni obvod, spuščanje klem, vzpostavitev pretoka, stopalu dovedena kri, reševanje uda

Ponovna prekrvavitev do stopala je zaključena. Kirurg spušča klemo, kar neposredno vzpostavlja pretok do stopala.

Končni cilj operativnega posega je bil vzpostavitev prekrvavitve stopala in s tem rešitev noge pred morebitno napredovalo gangreno in posledično amputacijo. Začetna gangrena v predelu sredinca in mezinca leve noge je prikazana na začetku spletne strani. Film prikazuje detekcijo delovanja pedalnega obvoda, ki je dobras tem je ud vsaj začasno rešen.

Primer bolnika, ki mu je pedalni obvod na stopalno arterijo rešil ud.

Primer bolnika, ki mu je pedalni obvod na gleženjsko arterijo rešil ud.

Lokacija

Specialistična ambulanta za krčne žile,
žilno kirurgijo

Diagnostični center Murgle
Cesta v Mestni log 55
1000 Ljubljana
 

Ambulanta

Četrtek
od 14:30

Naročanje vsak delavnik

09:00 - 18:00

Naroči se
Copyrights ©2015 Venula.si