Bibliografska zbirka

Kooperativni bibliografski sistem COBISS online

COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISSdr. Matej Makovec [29611]Osebna bibliografija za obdobje 2000-2023

2022

1. MRĐJA, Božidar, MAKOVEC, Matej, ŠTIRN, Barbara, KAMPIČ, Tadej, ČUBRIĆ, Nenad, TRČEK, Ana, KMETIČ, Urška, PLATNJAK, Marko. Akutna ishemija uda. V: HORVAT, Matjaž (ur.). Nujna stanja v kirurgiji : [zbornik predavanj : 12. Černičevi dnevi, UKC Maribor, 16. december 2022]. Maribor: Klinika za kirurgijo UKC, 2022. Str. 45-52, ilustr. ISBN 978-961-7039-85-6. [COBISS.SI-ID 137181187]
2. MAKOVEC, Matej, MRĐJA, Božidar, ŠTIRN, Barbara. Biokemijski označevalec možganske poškodbe NSE med karotidno endarteriektomijo = Biomarker of cerebral injury NSE during carotid endarterectomy. V: ŽVAN, Bojana (ur.), ZALETEL, Marjan (ur.), ZUPAN, Matija (ur.). Akutna možganska kap XV : zbornik poglavij strokovnega srečanja in učbenik za zdravnike, zdravstvene delavce in študente Medicinske in Zdravstvene fakultete : Ljubljana, december 2022. Ljubljana: Društvo za preprečevanje možganskih in žilnih bolezni, 2022. Str. 201-202. ISBN 978-961-7168-01-3. [COBISS.SI-ID 134647555]
3. MAKOVEC, Matej, MRĐJA, Božidar, ŠTIRN, Barbara. Biomarker of cerebral injury S100 during carotid endarterectomy. Clinical medicine research. Dec. 2022, vol. 11, no. 6, str. 163-171, ilustr. ISSN 2326-9057. https://sciencepg.com/journal/archive?journalid=151&issueid=-1, DOI: 10.11648/j.cmr.20221106.13. [COBISS.SI-ID 136800515]
4. MAKOVEC, Matej, MRĐJA, Božidar, ŠTIRN, Barbara. Biomarker of cerebral injury S100 during carotid endarterectomy. Biomedical journal of scientific & technical research. 2022, vol. 41, issue 4, str. 32857-32867, ilustr. ISSN 2574-1241. https://biomedres.us/pdfs/BJSTR.MS.ID.006626.pdf, DOI: 10.26717/BJSTR.2022.41.006626. [COBISS.SI-ID 97350147]
5. MAKOVEC, Matej, MRĐJA, Božidar, ŠTIRN, Barbara, KOBILICA, Nina. Povečano število arterijskih tromboz na Oddelku za žilno kirurgijo pri bolnikih s koronavirusom = Increased number of arterial thrombosis in the Department for vascular surgery in patients with coronavirus. V: KOMADINA, Radko (ur.). Zbornik predavanj 52. podiplomskega tečaja kirurgije za zdravnike : Dobrna, 18. in 19. november 2022. Ljubljana: Slovensko zdravniško društvo, 2022. Str. 339-347, ilustr. ISBN 978-961-7092-37-0. [COBISS.SI-ID 130561283]
6. MAKOVEC, Matej, MRĐJA, Božidar, ŠTIRN, Barbara, KOBILICA, Nina. Tromboza arterije roke pri bolnikih s covidom-19. V: KOZAK, Matija (ur.), et al. Žilje je povsod : 8. in 9. april 2022 : [letno srečanje Združenja za žilne bolezni]. Ljubljana: Združenje za žilne bolezni, Slovensko zdravniško društvo, 2022. Str. 230-239, ilustr. ISBN 978-961-7092-27-1. https://www.zzb.si/docs. [COBISS.SI-ID 105334787]


2021

7. MAKOVEC, Matej, MRĐJA, Božidar, ŠTIRN, Barbara, KOBILICA, Nina, BERGAUER, Andrej. Povezava med biokemičnim označevalcem S100B in oksigenacijo možganov ter nevrološko simptomatiko med karotidno endarteriektomijo pri budnih bolnikih = Association of biomarker S100B and cerebral oximetry with neurological changes during carotid endarterectomy performed in awake patients. V: KOMADINA, Radko (ur.). Zbornik predavanj 51. podiplomskega tečaja kirurgije za zdravnike : 5. in 6. november 2021. Ljubljana: Slovensko zdravniško društvo, 2021. Str. 222-227. ISBN 978-961-7092-21-9. [COBISS.SI-ID 84773635]
8. MAKOVEC, Matej, FLIS, Vojko, MRĐJA, Božidar, ŠTIRN, Barbara, KOBILICA, Nina, BERGAUER, Andrej. Povezava med biokemičnim označevalcem S100B in oksigenacijo možganov ter nevrološko simptomatiko med karotidno endarteriektomijo pri budnih bolnikih = Association of biomarker S100B and cerebral oximetry with neurological changes during carotid endaterectomies performed in awake patients. V: ŽVAN, Bojana (ur.), ZALETEL, Marjan (ur.), ZUPAN, Matija (ur.). Akutna možganska kap XIV in telemedicina : zbornik poglavij strokovnega srečanja in učbenik za zdravnike, zdravstvene delavce in študente Medicinske in Zdravstvene fakultete : Ljubljana, december 2021. Ljubljana: Društvo za preprečevanje možganskih in žilnih bolezni, 2021. Str. 205-207. ISBN 978-961-93772-9-1. [COBISS.SI-ID 95188995]
9. MAKOVEC, Matej. Vrednost saturacije s kisikom v možganih med karotidno endarteriektomijo za napoved možganske okvare : doktorska disertacija. Ljubljana: [M. Makovec], 2021. VII, 41 f., ilustr. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=125126&lang=slv. [COBISS.SI-ID 61110275]


2020

10. MAKOVEC, Matej, KERIN, Klemen, SKITEK, Milan, JERIN, Aleš, KLOKOČOVNIK, Tomislav. Association of biomarker S100B and cerebral oximetry with neurological changes during carotid endarterectomy performed in awake patients. VASA. 2020, iss. 4, vol. 49, str. 285-293, ilustr. ISSN 1664-2872. https://econtent.hogrefe.com/doi/abs/10.1024/0301-1526/a000861, https://doi.org/10.1024/0301-1526/a000861, DOI: 10.1024/0301-1526/a000861. [COBISS.SI-ID 4904305], [JCR, SNIP, WoS do 26. 10. 2022: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 2, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0,40, Scopus do 9. 8. 2022: št. citatov (TC): 4, čistih citatov (CI): 4, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0,80]
11. MAKOVEC, Matej. Otekline po obvodnem posegu na spodnji okončini. V: KOZAK, Matija (ur.), et al. Vrtiljak žilnih bolezni : zbornik prispevkov ob načrtovanem rednem letnem srečanju 2020. Ljubljana: Združenje za žilne bolezni, Slovensko zdravniško društvo, 2020. Str. 465-480, ilustr. ISBN 978-961-7092-06-6. [COBISS.SI-ID 24280835]
12. MAKOVEC, Matej, KOLENC, Matej, TOMAŽEVIČ, Petra, SPUDIČ, Andrej. Prednosti karotidne trombendarteriektomije v lokalni anesteziji = Advantages of carotid endarterectomy in local anesthesia. V: PRETNAR-OBLAK, Janja (ur.), ŠTEBLAJ, Simona (ur.). Žilna nevrologija IV : kirurško zdravljenje bolnika z možganskožilno boleznijo : učbenik. Ljubljana: Klinični oddelek za vaskularno nevrologijo in intenzivno nevrološko terapijo, Nevrološka klinika, Univerzitetni klinični center: Združenje nevrologov Slovenije - Slovensko zdravniško društvo: Katedra za nevrologijo, Medicinska fakulteta, 2020. Str. 48-57, ilustr. ISBN 978-961-7080-01-8. [COBISS.SI-ID 40513539]
13. VASA. MAKOVEC, Matej (recenzent 2020). Bern: H. Huber. ISSN 0301-1526. [COBISS.SI-ID 26586368]


2019

14. MAKOVEC, Matej. Imate težave s krčnimi žilami?. Salon : mesečna revija za frizerje in kozmetike. nov. 2019, št. 242, str. 66. ISSN 1408-1024. [COBISS.SI-ID 2048437253]
15. MAKOVEC, Matej, TOMAŽEVIČ, Petra. Karotidna endarteriektomija v lokalni anesteziji = Carotid endarterectomy in lokal anaesthezia. V: ŽVAN, Bojana (ur.), ZALETEL, Marjan (ur.), ZUPAN, Matija (ur.). Akutna možganska kap XIII : zbornik poglavij strokovnega srečanja in učbenik za zdravnike, zdravstvene delavce in študente Medicinske in Zdravstvene fakultete : Ljubljana, december 2019. Ljubljana: Društvo za preprečevanje možganskih in žilnih bolezni, 2019. Str. 141-143. ISBN 978-961-93772-7-7. [COBISS.SI-ID 2048438021]
16. MAKOVEC, Matej (intervjuvanec), KOTNIK, Marija Mica (oseba, ki intervjuva). Nezaceljene rane ozdravi laser. Slovenske novice. [Tiskana izd.]. 6. jul. 2019, letn. 29, št. 179, str. 29, ilustr. ISSN 0354-1088. [COBISS.SI-ID 2048422149]
17. DOLŠAK, Urška, MAKOVEC, Matej. Our experiences with EVTA in Novo mesto General Hospital. V: Programme with book of abstracts. European Society for Vascular Medicine Congress 2019, International Union of Angiology Eurochap 2019, Central European Vascular Forum Course 2019, Ljubljana, Slovenia, October 10-12, 2019. Ljubljana: [s. n.], 2019. Str. 104. [COBISS.SI-ID 2048432389]
18. MAKOVEC, Matej, TOMAŽEVIČ, Petra, DOLŠAK, Urška, POTKONJAK, Miloš. Pedal bypass: an acceptable approach to limb salvage. V: Programme with book of abstracts. European Society for Vascular Medicine Congress 2019, International Union of Angiology Eurochap 2019, Central European Vascular Forum Course 2019, Ljubljana, Slovenia, October 10-12, 2019. Ljubljana: [s. n.], 2019. Str. 75. [COBISS.SI-ID 2048431877]


2018

19. MAKOVEC, Matej, ALJANČIČ, Uroš, VRTAČNIK, Danilo, PEČAR, Borut. Evaluation of peripheral arterial occlusive disease with arterial oscillograph prototype. V: SKALA, Karolj (ur.). MIPRO 2018 : 41st International Convention, May 21 -25, 2018, Opatija, Croatia : proceedings. Rijeka: Croatian Society for Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics - MIPRO, 2018. Str. 333-336, ilustr. http://docs.mipro-proceedings.com/proceedings/mipro_2018_proceedings.pdf. [COBISS.SI-ID 2048391941], [Scopus]
20. MAKOVEC, Matej. Kirurška revaskularizacija ali PTA za zdravljenje kritične ishemije? = Open surgery or PTA for critical limb ischemia treatment?. V: KOMADINA, Radko (ur.). Zbornik predavanj XLVIII. podiplomskega tečaja kirurgije za zdravnike, [Portorož], 16. in 17. november 2018. Ljubljana: Slovensko zdravniško društvo, 2018. Str. 508-513. ISBN 978-961-6956-86-4. [COBISS.SI-ID 2048408581]
21. KOTNIK, Marija Mica (oseba, ki intervjuva, avtor). Pogostejše pri ženskah. Slovenske novice. [Tiskana izd.]. 3. avg. 2018, str. 22, ilustr. ISSN 0354-1088. [COBISS.SI-ID 2048395269]
22. MAKOVEC, Matej. Prebodne vene. V: KOZAK, Matija (ur.), et al. Venska zgodba, 6. in 7. april 2018, Dolenjske Toplice. [Ljubljana]: Združenje za žilne bolezni, Zveza društev - Slovensko zdravniško društvo, 2018. Str. 188-197, ilustr. ISBN 978-961-6956-77-2. [COBISS.SI-ID 2048388869]
23. KREN, Aljaž, KREN, Maja, MAKOVEC, Matej. Zdravstvena in e-zdravstvena pismenost pacientov s kroničnimi boleznimi v ambulanti nujne medicinske pomoči = Health and e-health literacy among chronic disease patients at the emergency medical service department. V: KREGAR-VELIKONJA, Nevenka (ur.). Celostna obravnava pacienta : zbornik povzetkov : mednarodna znanstvena konferenca, 15. november 2018, Novo mesto = Holistic approach to the patient : book of abstracts : international scientific conference, [Novo mesto, 15 November 2018]. Novo mesto: Fakulteta za zdravstvene vede: = Faculty of Health Sciences, 2018. Str. 50. ISBN 978-961-94392-1-0. https://fzv.uni-nm.si/uploads/FZV%20simpozij%202015/unmfzv_zbornik_povzetkov_2018_www.pdf. [COBISS.SI-ID 514860151]


2017

24. MAKOVEC, Matej, DOLŠAK, Urška. Eksartikulacija v kolenu. V: Od kritične ishemije do amputacije in rehabilitacije pacientov po amputaciji spodnjega uda : strokovno srečanje, URI - Soča, Ljubljana, 6. oktober 2017. Ljubljana: URI - Soča, 2017. Str. 1-10, ilustr. [COBISS.SI-ID 2048350725]
25. MAKOVEC, Matej, ALJANČIČ, Uroš, VRTAČNIK, Danilo. Evaluation of chronic venous insufficiency with PPG prototype instrument. V: BILJANOVIĆ, Petar (ur.). MIPRO 2017 : 40th Jubilee International Convention, May 22-26, 2017, Opatija, Croatia : proceedings. Rijeka: Croatian Society for Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics - MIPRO, cop. 2017. Str. 355-358, ilustr. MIPRO ... (Tisak). ISBN 978-953-233-093-9. ISSN 1847-3938. http://docs.mipro-proceedings.com/proceedings/mipro_2017_proceedings.pdf. [COBISS.SI-ID 2048322309], [WoS do 26. 10. 2022: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0,33, Scopus do 16. 3. 2021: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0,33]
26. MAKOVEC, Matej. Kirurška revaskularizacija diabetičnega stopala v SB Novo mesto. V: KOZAK, Matija (ur.), BLINC, Aleš (ur.). Obravnava bolnikov z žilno in sladkorno boleznijo : program Letnega srečanja Združenja za žilne bolezni, Dolenjske Toplice, 7. in 8. april 2017. Ljubljana: Združenje za žilne bolezni, Zveza društev - Slovensko zdravniško društvo, 2017. Str. 134-140. ISBN 978-961-6956-60-4. [COBISS.SI-ID 2048308229]
27. KECELJ, Nada, KOZAK, Matija, SLANA, Ana, ŠMUC BERGER, Katarina, ŠIKOVEC, Andrej, MAKOVEC, Matej, BLINC, Aleš, ŽURAN, Ivan, PLANINŠEK RUČIGAJ, Tanja. Priporočila za odkrivanje in zdravljenje kronične venske bolezni = Recommendations of the diagnosis and treatment of chronic venous disease. Zdravniški vestnik : glasilo Slovenskega zdravniškega društva. [Tiskana izd.]. 2017, letn. 86, št. 7/8, str. 345-361. ISSN 1318-0347. http://vestnik.szd.si/index.php/ZdravVest/article/viewFile/2631/2129. [COBISS.SI-ID 4614060], [SNIP, Scopus do 3. 7. 2022: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0,11]


2016

28. KREN, Aljaž, KREN, Maja, MAKOVEC, Matej. Etične dileme in konflikti pri obravnavi pacienta v nujni medicinski pomoči = Ethical dilemmas and conflicts when treating a patient in the emergency medical service. V: KREGAR-VELIKONJA, Nevenka (ur.). Celostna obravnava pacienta : zbornik povzetkov : mednarodna znanstvena konferenca = Holistic approach to the patient : book of abstracts : international scientific conference, Novo mesto, 10. november 2016. Novo mesto: Fakulteta za zdravstvene vede: = Faculty of Health Sciences, 2016. Str. 41. ISBN 978-961-94049-2-8. [COBISS.SI-ID 514594935]
29. MAKOVEC, Matej. Hibridni operativni poseg pri vzpostavitvi prekrvavitve spodnje okončine. V: KOZAK, Matija (ur.), BLINC, Aleš (ur.). Kako obravnavamo bolnike z žilnimi boleznimi, 15. in 16. april 2016, Strunjan. Ljubljana: Združenje za žilne bolezni, Zveza društev - Slovensko zdravniško društvo, 2016. Str. 98-102. ISBN 978-961-6956-39-0. [COBISS.SI-ID 2048252165]
30. MAKOVEC, Matej. Zdravljenje venskega ulkusa. V: SMRKE, Dragica (ur.), NIKOLIČ, Janja (ur.). Celostna oskrba rane - različne etiologije. 11. simpozij o ranah, Portorož, 20. do 22. april 2016. Ljubljana: Klinični oddelek za kirurške okužbe, Kirurška klinika, Univerzitetni klinični center, 2016. Str. 212-217, ilustr. ISBN 978-961-6707-19-0. [COBISS.SI-ID 2048253189]


2015

31. MAKOVEC, Matej, JAGER, Miha. Chronic wound and impaired vessels. V: POREDOŠ, Pavel (ur.). Programme and abstracts. XXVth Congress of the Mediterranean League of Angiology and Vascular Surgery, Ljubljana, November 22-23, 2015. [Ljubljana: s. n., 2015]. Str. 59. [COBISS.SI-ID 2048232197]
32. MAKOVEC, Matej. Difficult cannulation of the saphenous vein. V: POREDOŠ, Pavel (ur.). Programme and abstracts. XXVth Congress of the Mediterranean League of Angiology and Vascular Surgery, Ljubljana, November 22-23, 2015. [Ljubljana: s. n., 2015]. Str. 105-106. [COBISS.SI-ID 2048231941]
33. MAKOVEC, Matej, HUDOKLIN, Urška. Kronična rana in prizadeto ožilje. V: SMRKE, Dragica (ur.), NIKOLIČ, Janja (ur.). Zdravljenje ran - dobra praksa in nova znanja. 10. simpozij o ranah, Portorož, 23. do 24. april 2015. Ljubljana: Klinični oddelek za kirurške okužbe, Kirurška klinika, Univerzitetni klinični center, 2015. Str. 86-90. ISBN 978-961-6707-16-9. [COBISS.SI-ID 2048239621]
34. ALJANČIČ, Uroš, MAKOVEC, Matej, RESNIK, Drago, MOŽEK, Matej, PEČAR, Borut, VRTAČNIK, Danilo. Photoplethysmograph prototype for chronic venous insufficiency. V: TRONTELJ, Janez (ur.), TOPIČ, Marko (ur.), SEŠEK, Aleksander (ur.). Conference proceedings 2015. 51th International Conference on Microelectronics, Devices and Materials and the Workshop on Terahertz and Microwave Systems, September 23 - 25 2015, Bled, Slovenia. Ljubljana: MIDEM - Society for Microelectronics, Electronic Components and Materials, 2015. Str. 234-238, ilustr. ISBN 978-961-92933-5-5. [COBISS.SI-ID 11138388]
35. MAKOVEC, Matej. Posegi na krčnih žilah - pregled preteklega leta. V: KOZAK, Matija (ur.), BLINC, Aleš (ur.). Zanimivosti in novosti pri zdravljenju venskih bolezni in utrinki iz arterijske patologije, 10. in 11. april 2015, Dolenjske Toplice. Ljubljana: Združenje za žilne bolezni, Slovensko zdravniško društvo, 2015. Str. 170-174. ISBN 978-961-6956-20-8. [COBISS.SI-ID 3750420]
36. KECELJ, Nada, KOZAK, Matija, SLANA, Ana, ŠMUC BERGER, Katarina, ŠIKOVEC, Andrej, MAKOVEC, Matej, BLINC, Aleš, ŽURAN, Ivan, PLANINŠEK RUČIGAJ, Tanja. Smernice za odkrivanje in zdravljenje kronične venske bolezni. Ljubljana: Združenje za žilne bolezni, 2015. 40 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 4239532]
37. MAKOVEC, Matej, EVDAKOVA, Natalija. Znotrajžilno zdravljenje venskega ulkusa = Endovenous therapy of ulcus cruris. V: MARKO, Pij B. (ur.). Strokovno srečanje : zbornik izvlečkov = Expert meeting : book of abstracts. XII. Dermatološki dnevi, 6. in 7. november 2015, Maribor. Maribor: Univerzitetni klinični center, Oddelek za kožne in spolne bolezni, 2015. Str. 19-20. ISBN 978-961-6909-58-7. [COBISS.SI-ID 2048230917]


2014

38. MAKOVEC, Matej. Karotidna endarteriektomija, kdaj? = Carotid endarterectomy, when?. V: ŽVAN, Bojana (ur.), ZALETEL, Marjan (ur.). Akutna možganska kap IX : učbenik za zdravnike in zdravstvene delavce. Ljubljana: Društvo za preprečevanje možganskih in žilnih bolezni, 2014. Str. 143-145. ISBN 978-961-93219-8-0. [COBISS.SI-ID 3685652]
39. MAKOVEC, Matej. Pozna simptomatika psevdoanevrizme poplitealne arterije = The Late symptoms of pseudoaneurysm of the popliteal artery. V: KOMADINA, Radko (ur.). Zbornik prispevkov VI. kongresa Združenja kirurgov Slovenije, [Portorož, 7. in 8. november 2014]. Celje: Splošna in učna bolnišnica, 2014. Str. 140-146, ilustr. ISBN 978-961-6678-22-3. [COBISS.SI-ID 3718932]
40. KECELJ, Nada, KOZAK, Matija, SLANA, Ana, ŠMUC BERGER, Katarina, ŠIKOVEC, Andrej, MAKOVEC, Matej, BLINC, Aleš, ŽURAN, Ivan, PLANINŠEK RUČIGAJ, Tanja. Predlog smernic za odkrivanje in zdravljenje kronične venske bolezni. V: KOZAK, Matija (ur.), BLINC, Aleš (ur.). Uporabna angiologija : predlog smernic za odkrivanje in zdravljenje bolnikov z žilnimi boleznimi. Ljubljana: Združenje za žilne bolezni, Slovensko zdravniško društvo, 2014. Str. 110-141. ISBN 978-961-6456-98-2. [COBISS.SI-ID 1448620]
41. MAKOVEC, Matej. Venski ulkus. V: SMRKE, Dragica (ur.), NIKOLIČ, Janja (ur.). Sodobni pristopi za učinkovito zdravljenje okuženih kirurških in kroničnih ran. 9. simpozij o ranah, Portorož, 24. do 25. april 2014. Ljubljana: Klinični oddelek za kirurške okužbe, Kirurška klinika, Univerzitetni klinični center, 2014. Str. 155-158, ilustr. ISBN 978-961-6707-14-5. [COBISS.SI-ID 3719188]
42. KERIN, Klemen, MAKOVEC, Matej. Zdravljenje bolezni karotid pri ženskah. V: BUNC, Matjaž (ur.), GRADECKI, Iztok (ur.). Žensko srce : celovit pristop k obravnavi žensk s koronarno boleznijo : kronična bolezen srca : izbrana poglavja. Novo mesto: Društvo za izobraževanje in raziskovanje v medicini, 2014. Str. 81-84. ISBN 978-961-92848-4-1. [COBISS.SI-ID 3685908]


2013

43. MAKOVEC, Matej. Distal limb revascularisation. V: FLIS, Vojko (ur.), GASPARINI, Mladen (ur.). 1st Meeting of The Slovenian and Croatian Vascular Societies, Nova Gorica, 18 October 2013. Nova Gorica: samozal., 2013. Str. 22. [COBISS.SI-ID 2048232709]
44. MAKOVEC, Matej, KERIN, Klemen, KREN, Aljaž. Pedalni obvod za ohranitev uda s kronično rano. V: SMRKE, Dragica (ur.), NIKOLIČ, Janja (ur.). Konzervativno in kirurško zdravljenje okuženih mehkih tkiv in kosti : [zbornik predavanj]. 8. simpozij o ranah, Portorož, 25. do 26. april 2013. Ljubljana: Klinični oddelek za kirurške okužbe, Kirurška klinika, Univerzitetni klinični center, 2013. Str. 86-91, ilustr. ISBN 978-961-6707-11-4. [COBISS.SI-ID 3719700]
45. MAKOVEC, Matej, KERIN, Klemen, ŠIKOVEC, Andrej, FURSOVA, Tatiana, KLOKOČOVNIK, Tomislav. Varna karotidna endarterektomija = Safe carotid endarterectomy. V: ŽVAN, Bojana (ur.), ZALETEL, Marjan (ur.). Akutna možganska kap VIII : učbenik za zdravnike in zdravstvene delavce. Ljubljana: Društvo za preprečevanje možganskih in žilnih bolezni, 2013. Str. 139-145, ilustr. ISBN 978-961-93219-6-6. [COBISS.SI-ID 816044]


2012

46. MAKOVEC, Matej, ESKELINEN, Matti, TESTEN, Rok, HEĆIMOVIĆ, Tomislav, BOHAK, Ciril, KAVČIČ, Alenka. Diagnoza akutnega vnetja slepiča s pomočjo točkovnega sistema = The diagnosis of acute appendicitis with assistance of scoring system. V: GRIČAR, Marko (ur.), VAJD, Rajko (ur.). Urgentna medicina : izbrana poglavja 2012 : zbornik = Emergency medicine : selected topics [2012] : proceedings. Ljubljana: Slovensko združenje za urgentno medicino: = Slovenian Society for Emergency Medicine, 2012. Str. 216-218, ilustr. ISBN 978-961-91593-9-2. [COBISS.SI-ID 9236052]
47. MAKOVEC, Matej, KERIN, Klemen, ŠIKOVEC, Andrej, BOŠNJAK, Želimir, KLOKOČOVNIK, Tomislav. Karotidna endarteriektomija z nevromonitoringom = Carotid endarterectomy with neuromonitoring. V: ŽVAN, Bojana (ur.), ZALETEL, Marjan (ur.). Akutna možganska kap VII : učbenik za zdravnike in zdravstvene delavce. Ljubljana: Društvo za preprečevanje možganskih in žilnih bolezni, 2012. Str. 181-185. ISBN 978-961-93219-2-8. [COBISS.SI-ID 3718676]
48. MAKOVEC, Matej, KERIN, Klemen. Pedalni obvod pri kronični rani. V: SMRKE, Dragica (ur.), NIKOLIČ, Janja (ur.). Pogled v prihodnost pri zdravljenju tkiv : [zbornik predavanj]. Ljubljana: Klinični oddelek za kirurške okužbe, Kirurška klinika, Univerzitetni klinični center, 2012. Str. 75-81, ilustr. ISBN 978-961-6707-09-1. [COBISS.SI-ID 3719444]


2011

49. MAKOVEC, Matej, KERIN, Klemen, STEKLASA, Jože, VIDMAR-CURK, Tadeja, REPAR KOKALJ, Mateja, ŠIKOVEC, Andrej. Endoskopsko ligiranje prebodnih ven pri kroničnem venskem popuščanju. Endoskopska revija : glasilo Sekcije za endoskopsko kirurgijo in Sekcije za gastroenterološko endoskopijo Slovenije. 2011, vol. 16, no. 33, str. 94. ISSN 1318-8941. [COBISS.SI-ID 28898265]
50. MAKOVEC, Matej, BOŠNJAK, Roman. H-wave and spinal root potentials in neuromonitoring of S1 root function during evacuation of herniated disk. Acta clinica Croatica. Suplement. 2011, vol. 50, suppl. 1, str. 52-53. ISSN 0353-9474. [COBISS.SI-ID 28515545], [SNIP]
51. MAKOVEC, Matej, ALJANČIČ, Uroš, AMON, S, BOŠNJAK, Roman. Intraoperative monitoring of S1 nerve-root retraction during lumbar diskectomyusing a piezoresistive measurement retraction - a pilot study. Acta clinica Croatica. Suplement. 2011, vol. 50, suppl. 1, str. 53. ISSN 0353-9474. [COBISS.SI-ID 28516569], [SNIP]
52. MAKOVEC, Matej, BOŠNJAK, Roman, ALJANČIČ, Uroš, AMON, Slavko. Intraoperative monitoring of S1 nerve-root retraction force and spinal nerve-root potentials during lumbar discectomy - a pilot study. V: OSREDKAR, Damjan (ur.), KORITNIK, Blaž (ur.), PELKO, Miha (ur.). Book of abstracts : SNC`11 : Central European FENS featured regional meeting. Sinapsa Neuroscience Conference 11, Ljubljana, Slovenia, September 22-25, 2011. Ljubljana: Sinapsa, Slovenian Neuroscience Association, 2011. Str. [105]. ISBN 978-961-91704-4-1. [COBISS.SI-ID 28929753]
53. MAKOVEC, Matej, ŠIKOVEC, Andrej, REPAR KOKALJ, Mateja, KOLENC, Matej, KERIN, Klemen. Karotidna endarteriektomija. V: ŽVAN, Bojana (ur.). Akutna možganska kap VI : učbenik za zdravnike in zdravstvene delavce. Ljubljana: Društvo za preprečevanje možganskih in žilnih bolezni, 2011. Str. 209-212. ISBN 978-961-92333-9-9. [COBISS.SI-ID 3718420]
54. MAKOVEC, Matej, KERIN, Klemen, ŠUBIC, Tanja, PUŠELJA, Miha. Popliteal artery pseudoaneurysm : presented at Adriatic vascular summit, September 8-10, 2011, Portorož. [COBISS.SI-ID 2048380421]


2010

55. MAKOVEC, Matej. Intraoperativno elektrofiziološko spremljanje spinalnega korena S1 med discektomijo : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Makovec], 2010. X, 83 f., ilustr., tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 3335700]
56. BOŠNJAK, Roman, MAKOVEC, Matej. Neurophysiological monitoring of S1 root function during microsurgical posterior discectomy using H-reflex and spinal nerve root potentials. Spine. 2010, vol. 35, issue 4, str. 423-429. ISSN 0362-2436. DOI: 10.1097/BRS.0b013e3181b9654f. [COBISS.SI-ID 516191257], [JCR, SNIP, WoS do 26. 10. 2022: št. citatov (TC): 5, čistih citatov (CI): 5, čistih citatov na avtorja (CIAu): 2,50, Scopus do 10. 8. 2020: št. citatov (TC): 12, čistih citatov (CI): 12, čistih citatov na avtorja (CIAu): 6,00]
57. ALJANČIČ, Uroš, BOŠNJAK, Roman, MAKOVEC, Matej, MOŽEK, Matej, RESNIK, Drago, VRTAČNIK, Danilo, AMON, Slavko. Random errors in piezoresistive retractor prototype response. V: ĐONLAGIĆ, Denis (ur.), ŠORLI, Iztok (ur.), ŠORLI, Polona (ur.). Proceedings. Ljubljana: MIDEM - Society for Microelectronics, Electronic Components and Materials, 2010. Str. 285-289, ilustr. ISBN 978-961-92933-0-0. [COBISS.SI-ID 7934292]
58. MAKOVEC, Matej, ALJANČIČ, Uroš, AMON, Slavko, KREN, Aljaž, BOŠNJAK, Roman. Spremljanje tlaka retraktorja na spinalnem korenu med avakuacijo diskus hernije : pilotska študija. V: REMS, Miran (ur.), STUDEN PAULETIČ, Polona (ur.). Zbornik povzetkov. 5. kongres Združenja kirurgov Slovenije z mednarodnim sodelovanjem, Kranjska Gora, 25-27 November 2010. Ljubljana: Združenje kirurgov Slovenije, 2010. Str. 32. ISBN 978-961-92974-0-7. [COBISS.SI-ID 28252121]
59. MAKOVEC, Matej, SAMIDE, Simona, PUŠELJA, Miha, IVKA, Branimir. Točkovni sistem pri diagnostiki akutnega vnetja slepiča. V: REMS, Miran (ur.), STUDEN PAULETIČ, Polona (ur.). Zbornik povzetkov. 5. kongres Združenja kirurgov Slovenije z mednarodnim sodelovanjem, Kranjska Gora, 25-27 November 2010. Ljubljana: Združenje kirurgov Slovenije, 2010. Str. 16. ISBN 978-961-92974-0-7. [COBISS.SI-ID 3741716]
60. MAKOVEC, Matej, KOLENC, Matej, ŠIKOVEC, Andrej, REPAR KOKALJ, Mateja, KERIN, Klemen. Vrednotenje karotidne endarterektomije v Splošni bolnišnici Novo mesto. V: REMS, Miran (ur.), STUDEN PAULETIČ, Polona (ur.). Zbornik povzetkov. 5. kongres Združenja kirurgov Slovenije z mednarodnim sodelovanjem, Kranjska Gora, 25-27 November 2010. Ljubljana: Združenje kirurgov Slovenije, 2010. Str. 85. ISBN 978-961-92974-0-7. [COBISS.SI-ID 3741972]


2009

61. ALJANČIČ, Uroš, PENIČ, Samo, BOŠNJAK, Roman, MAKOVEC, Matej, MOŽEK, Matej, RESNIK, Drago, VRTAČNIK, Danilo, AMON, Slavko. 2D measurement of retraction force. V: TOPIČ, Marko (ur.), KRČ, Janez (ur.), ŠORLI, Iztok (ur.). Proceedings. 45th International Conference on Microelectronics, Devices and Materials and the Workshop on Advanced Photovoltaic Devices and Technologies, September 9 - September 11, 2009, Postojna, Slovenia. Ljubljana: MIDEM - Society for Microelectronics, Electronic Components and Materials, 2009. Str. 381-384, ilustr. ISBN 978-961-91023-9-8. [COBISS.SI-ID 7254868]
62. MAKOVEC, Matej, BOŠNJAK, Roman. H wave and spinal root potentials in neuromonitoring of S1 root function during evacuation of herniated disc : preliminary results. V: KORITNIK, Blaž (ur.), OSREDKAR, Damjan (ur.). Book of abstracts. Sinapsa Neuroscience Conference '09, Faculty of Medicine, University of Ljubljana, 26th - 29th September 2009. Ljubljana: Sinapsa, Slovenian Neuroscience Association, 2009. Str. [98]. ISBN 978-961-91704-3-4. [COBISS.SI-ID 26194137]


2008

63. ALJANČIČ, Uroš, PENIČ, Samo, BOŠNJAK, Roman, MAKOVEC, Matej, MOŽEK, Matej, RESNIK, Drago, VRTAČNIK, Danilo, AMON, Slavko. Analysis of piezoresistive nerve root retractor sensitivity. V: AMON, Slavko (ur.), MOZETIČ, Miran (ur.), ŠORLI, Iztok (ur.). Proceedings. 44th International Conference on Microelectronics, Devices and Materials and the Workshop on Advanced Plasma Technologies, September 17. - September 19. 2008, Fiesa, Slovenia. Ljubljana: MIDEM - Society for Microelectronics, Electronic Components and Materials, 2008. Str. 103-106, ilustr. ISBN 978-961-91023-8-1. [COBISS.SI-ID 6642772]


2007

64. PENIČ, Samo, ALJANČIČ, Uroš, VRTAČNIK, Danilo, RESNIK, Drago, MOŽEK, Matej, MAKOVEC, Matej, BOŠNJAK, Roman, AMON, Slavko. Fem modeling of piezoresistive force sensor for medical retractor and design verification. V: ZUPANČIČ, Borut (ur.), KARBA, Rihard (ur.), BLAŽIČ, Sašo (ur.). EUROSIM 2007 : proceedings of the 6th EUROSIM Congress on Modelling and Simulation, 9-13 September 2007, Ljubljana, Slovenia. Vol. 2, Full papers. 6th EUROSIM Congress on Modelling and Simulation, Ljubljana, Slovenia, 9-13 September, 2007. Vienna: ARGESIM, cop. 2007. Str. 1-7, ilustr. ISBN 978-3-901608-32-2, ISBN 3-901608-32-X. [COBISS.SI-ID 6572628]


2006

65. MAKOVEC, Matej, BOŠNJAK, Roman. Elektrofiziološko spremljanje delovanja spinalne korenine S1 med mikrokirurškim odstranjevanjem diskus hernije = Neuromonitoring of S1 root function during evacuation of herniated disc. V: SMRKOLJ, Vladimir (ur.). Kirurgija v starostnem obdobju : zbornik povzetkov. [S. l.: Združenje kirurgov Slovenije], 2006. Str. 128-129. [COBISS.SI-ID 21376217]
66. MAKOVEC, Matej, BENEDIČIČ, Mitja, BOŠNJAK, Roman. H wave and spinal root potentials in neuromonitoring of S1 root function during evacuation of herniated disc: preliminary results. Croatian medical journal. 2006, letn. 47, št. 2, str. 298-304. ISSN 0353-9504. [COBISS.SI-ID 21353945], [JCR, SNIP, WoS do 26. 10. 2022: št. citatov (TC): 3, čistih citatov (CI): 2, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0,67, Scopus do 10. 8. 2020: št. citatov (TC): 3, čistih citatov (CI): 2, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0,67]
67. IVKA, Branimir, MAKOVEC, Matej. Proximal humeral fractures treated conservatively. European journal of trauma. 2006, letn. 32, suppl. 1, str. 206. ISSN 1439-0590. [COBISS.SI-ID 21197017]


2004

68. BOŠNJAK, Roman, MAKOVEC, Matej, BENEDIČIČ, Mitja. Intraoperative monitoring of the tibial H-wave and spinal root potentials (SRP) during the evacuation of the herniated disc in S1 radiculopathy. Preliminary results. V: DOLENC, Vinko V. (ur.). Proceedings of the 3rd CENS meeting, [Ljubljana, Slovenia, September 1-4, 2004]. [Ljubljana: Slovenian neurosurgical society, 2004]. Str. 112. [COBISS.SI-ID 18227929]


2003

69. BOŠNJAK, Roman, MAKOVEC, Matej. Intraoperative monitoring of the tibial H-reflex in S1 root decompression. A preliminary study. V: RODI, Zoran (ur.), DELETIS, Vedran (ur.). Intraoperative neurophysiology 2003 : proceedings. Ljubljana: Institute of Clinical Neurophysiology, Division of Neurology, University Medical Centre, 2003. Str. 73-74. Dr. Janez Faganel Memorial Lecture Series. ISBN 961-90106-5-5. [COBISS.SI-ID 17129177]Izbrani format bibliografske enote: ISO 690
Razvrščanje bibliografskih enot: leto - padajoče, naslov

Vir bibliografskih zapisov: vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI, 12. 1. 2023
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 12. 1. 2023
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 12. 1. 2023
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 17. 11. 2022
Datum ažuriranja baze SNIP (letno): 13. 9. 2022
Nasveti na temo krčnih žil


Zdravnik Matej Makovec že več let vključen v skupino POPovih zdravnikov in odgovarja na vprašanja s področja krčnih žil in žilne kirurgije. Vprašanja in odgvore si lahko ogledate s klikom sliko.


Lokacija

Specialistična ambulanta za krčne žile,
žilno kirurgijo

Diagnostični center Murgle
Cesta v Mestni log 55
1000 Ljubljana
 

Ambulanta

Četrtek
od 14:30

Naročanje vsak delavnik

09:00 - 18:00

Naroči se
Copyrights ©2015 Venula.si