Bibliografska zbirka

Kooperativni bibliografski sistem COBISS online
 

COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS
Matej Makovec

Osebna bibliografija za obdobje 2003-20182018


1. MAKOVEC, Matej. Prebodne vene. V: KOZAK, Matija (ur.), et al. Venska zgodba. Ljubljana: Združenje za žilne bolezni, Zveza društev - Slovensko zdravniško društvo. 2018, str. 188-197, ilustr. [COBISS.SI-ID 2048388869] 


2017


2. MAKOVEC, Matej, DOLŠAK, Urška. Eksartikulacija v kolenu. V: Od kritične ishemije do amputacije in rehabilitacije pacientov po amputaciji spodnjega uda : strokovno srečanje, URI - Soča, Ljubljana, 6. oktober 2017. Ljubljana: URI - Soča. 2017, str. 1-10, ilustr. [COBISS.SI-ID 2048350725] 

3. MAKOVEC, Matej, ALJANČIČ, Uroš, VRTAČNIK, Danilo. Evaluation of chronic venous insufficiency with PPG prototype instrument. V: BILJANOVIĆ, Petar (ur.). MIPRO 2017 : 40th Jubilee International Convention, May 22-26, 2017, Opatija, Croatia : proceedings, (MIPRO ... (Tisak), ISSN 1847-3938). Rijeka: Croatian Society for Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics - MIPRO. cop. 2017, str. 355-358, ilustr.> . [COBISS.SI-ID 2048322309] 

4. MAKOVEC, Matej. Kirurška revaskularizacija diabetičnega stopala v SB Novo mesto. V: KOZAK, Matija (ur.), BLINC, Aleš (ur.). Obravnava bolnikov z žilno in sladkorno boleznijo : program Letnega srečanja Združenja za žilne bolezni, Dolenjske Toplice, 7. in 8. april 2017. Ljubljana: Združenje za žilne bolezni, Zveza društev - Slovensko zdravniško društvo. 2017, str. 134-140. [COBISS.SI-ID 2048308229] 

5. KECELJ, Nada, KOZAK, Matija, SLANA, Ana, ŠMUC BERGER, Katarina, ŠIKOVEC, Andrej, MAKOVEC, Matej, BLINC, Aleš, ŽURAN, Ivan, PLANINŠEK RUČIGAJ, Tanja. Priporočila za odkrivanje in zdravljenje kronične venske bolezni = Recommendations of the diagnosis and treatment of chronic venous disease. Zdravniški vestnik : glasilo Slovenskega zdravniškega društva, ISSN 1318-0347. [Tiskana izd.], 2017, letn. 86, št. 7/8, str. 345-361.http://vestnik.szd.si/index.php/ZdravVest/article/viewFile/2631/2129. [COBISS.SI-ID 4614060] 


2016


6. KREN, Aljaž, STEPIĆ, Maja, MAKOVEC, Matej. Etične dileme in konflikti pri obravnavi pacienta v nujni medicinski pomoči = Ethical dilemmas and conflicts when treating a patient in the emergency medical service. V: KREGAR-VELIKONJA, Nevenka (ur.). Celostna obravnava pacienta : zbornik povzetkov : mednarodna znanstvena konferenca = Holistic approach to the patient : book of abstracts : international scientific conference, Novo mesto, 10. november 2016. Novo mesto: Fakulteta za zdravstvene vede: = Faculty of Health Sciences. 2016, str. 41. [COBISS.SI-ID 514594935] 

7. MAKOVEC, Matej. Hibridni operativni poseg pri vzpostavitvi prekrvavitve spodnje okončine. V: KOZAK, Matija (ur.), BLINC, Aleš (ur.). Kako obravnavamo bolnike z žilnimi boleznimi, 15. in 16. april 2016, Strunjan. Ljubljana: Združenje za žilne bolezni, Zveza društev - Slovensko zdravniško društvo. 2016, str. 98-102. [COBISS.SI-ID 2048252165] 

8. MAKOVEC, Matej. Zdravljenje venskega ulkusa. V: SMRKE, Dragica (ur.), NIKOLIČ, Janja (ur.). Celostna oskrba rane - različne etiologije, 11. simpozij o ranah, Portorož, 20. do 22. april 2016. Ljubljana: Klinični oddelek za kirurške okužbe, Kirurška klinika, Univerzitetni klinični center. 2016, str. 212-217, ilustr. [COBISS.SI-ID 2048253189] 


2015


9. MAKOVEC, Matej, JAGER, Miha. Chronic wound and impaired vessels. V: POREDOŠ, Pavel (ur.). Programme and abstracts, XXVth Congress of the Mediterranean League of Angiology and Vascular Surgery, Ljubljana, November 22-23, 2015. [Ljubljana: s. n. 2015], str. 59. [COBISS.SI-ID 2048232197] 

10. MAKOVEC, Matej. Difficult cannulation of the saphenous vein. V: POREDOŠ, Pavel (ur.). Programme and abstracts, XXVth Congress of the Mediterranean League of Angiology and Vascular Surgery, Ljubljana, November 22-23, 2015. [Ljubljana: s. n. 2015], str. 105-106. [COBISS.SI-ID 2048231941] 

11. MAKOVEC, Matej, HUDOKLIN, Urška. Kronična rana in prizadeto ožilje. V: SMRKE, Dragica (ur.), NIKOLIČ, Janja (ur.). Zdravljenje ran - dobra praksa in nova znanja, 10. simpozij o ranah, Portorož, 23. do 24. april 2015. Ljubljana: Klinični oddelek za kirurške okužbe, Kirurška klinika, Univerzitetni klinični center. 2015, str. 86-90. [COBISS.SI-ID 2048239621] 

12. ALJANČIČ, Uroš, MAKOVEC, Matej, RESNIK, Drago, MOŽEK, Matej, PEČAR, Borut, VRTAČNIK, Danilo. Photoplethysmograph prototype for chronic venous insufficiency. V: TRONTELJ, Janez (ur.), TOPIČ, Marko (ur.), SEŠEK, Aleksander (ur.). Conference proceedings 2015, 51th International Conference on Microelectronics, Devices and Materials and the Workshop on Terahertz and Microwave Systems, September 23 - 25 2015, Bled, Slovenia. Ljubljana: MIDEM - Society for Microelectronics, Electronic Components and Materials. 2015, str. 234-238, ilustr. [COBISS.SI-ID 11138388] 

13. MAKOVEC, Matej. Posegi na krčnih žilah - pregled preteklega leta. V: KOZAK, Matija (ur.), BLINC, Aleš (ur.). Zanimivosti in novosti pri zdravljenju venskih bolezni in utrinki iz arterijske patologije, 10. in 11. april 2015, Dolenjske Toplice. Ljubljana: Združenje za žilne bolezni, Slovensko zdravniško društvo. 2015, str. 170-174. [COBISS.SI-ID 3750420] 

14. KECELJ, Nada, KOZAK, Matija, SLANA, Ana, ŠMUC BERGER, Katarina, ŠIKOVEC, Andrej, MAKOVEC, Matej, BLINC, Aleš, ŽURAN, Ivan, PLANINŠEK RUČIGAJ, Tanja. Smernice za odkrivanje in zdravljenje kronične venske bolezni. Ljubljana: Združenje za žilne bolezni, 2015. 40 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 4239532] 

15. MAKOVEC, Matej, EVDAKOVA, Natalija. Znotrajžilno zdravljenje venskega ulkusa = Endovenous therapy of ulcus cruris. V: MARKO, Pij B. (ur.). Strokovno srečanje : zbornik izvlečkov = Expert meeting : book of abstracts, XII. Dermatološki dnevi, 6. in 7. november 2015, Maribor. Maribor: Univerzitetni klinični center, Oddelek za kožne in spolne bolezni. 2015, str. 19-20. [COBISS.SI-ID 2048230917] 


2014


16. MAKOVEC, Matej. Karotidna endarteriektomija, kdaj? = Carotid endarterectomy, when?. V: ŽVAN, Bojana (ur.), ZALETEL, Marjan (ur.). Akutna možganska kap IX : učbenik za zdravnike in zdravstvene delavce. Ljubljana: Društvo za preprečevanje možganskih in žilnih bolezni. 2014, str. 143-145. [COBISS.SI-ID3685652] 

17. MAKOVEC, Matej. Pozna simptomatika psevdoanevrizme poplitealne arterije = The Late symptoms of pseudoaneurysm of the popliteal artery. V: KOMADINA, Radko (ur.). Zbornik prispevkov VI. kongresa Združenja kirurgov Slovenije, [Portorož, 7. in 8. november 2014]. Celje: Splošna in učna bolnišnica. 2014, str. 140-146, ilustr. [COBISS.SI-ID 3718932] 

18. KECELJ, Nada, KOZAK, Matija, SLANA, Ana, ŠMUC BERGER, Katarina, ŠIKOVEC, Andrej, MAKOVEC, Matej, BLINC, Aleš, ŽURAN, Ivan, PLANINŠEK RUČIGAJ, Tanja. Predlog smernic za odkrivanje in zdravljenje kronične venske bolezni. V: KOZAK, Matija (ur.), BLINC, Aleš (ur.). Uporabna angiologija : predlog smernic za odkrivanje in zdravljenje bolnikov z žilnimi boleznimi. Ljubljana: Združenje za žilne bolezni, Slovensko zdravniško društvo. 2014, str. 110-141. [COBISS.SI-ID1448620] 

19. MAKOVEC, Matej. Venski ulkus. V: SMRKE, Dragica (ur.), NIKOLIČ, Janja (ur.). Sodobni pristopi za učinkovito zdravljenje okuženih kirurških in kroničnih ran, 9. simpozij o ranah, Portorož, 24. do 25. april 2014. Ljubljana: Klinični oddelek za kirurške okužbe, Kirurška klinika, Univerzitetni klinični center. 2014, str. 155-158, ilustr. [COBISS.SI-ID 3719188] 

20. KERIN, Klemen, MAKOVEC, Matej. Zdravljenje bolezni karotid pri ženskah. V: BUNC, Matjaž (ur.), GRADECKI, Iztok (ur.). Žensko srce : celovit pristop k obravnavi žensk s koronarno boleznijo : kronična bolezen srca : izbrana poglavja. Novo mesto: Društvo za izobraževanje in raziskovanje v medicini. 2014, str. 81-84. [COBISS.SI-ID 3685908] 


2013


21. MAKOVEC, Matej. Distal limb revascularisation. V: FLIS, Vojko (ur.), GASPARINI, Mladen (ur.). 1st Meeting of The Slovenian and Croatian Vascular Societies, Nova Gorica, 18 October 2013. Nova Gorica: samozal. 2013, str. 22. [COBISS.SI-ID 2048232709] 

22. MAKOVEC, Matej, KERIN, Klemen, KREN, Aljaž. Pedalni obvod za ohranitev uda s kronično rano. V: SMRKE, Dragica (ur.), NIKOLIČ, Janja (ur.). Konzervativno in kirurško zdravljenje okuženih mehkih tkiv in kosti : [zbornik predavanj], 8. simpozij o ranah, Portorož, 25. do 26. april 2013. Ljubljana: Klinični oddelek za kirurške okužbe, Kirurška klinika, Univerzitetni klinični center. 2013, str. 86-91, ilustr. [COBISS.SI-ID 3719700] 

23. MAKOVEC, Matej, KERIN, Klemen, ŠIKOVEC, Andrej, FURSOVA, Tatiana, KLOKOČOVNIK, Tomislav. Varna karotidna endarterektomija = Safe carotid endarterectomy. V: ŽVAN, Bojana (ur.), ZALETEL, Marjan (ur.). Akutna možganska kap VIII : učbenik za zdravnike in zdravstvene delavce. Ljubljana: Društvo za preprečevanje možganskih in žilnih bolezni. 2013, str. 139-145, ilustr. [COBISS.SI-ID 816044] 


2012


24. MAKOVEC, Matej, ESKELINEN, Matti, TESTEN, Rok, HEĆIMOVIĆ, Tomislav, BOHAK, Ciril, KAVČIČ, Alenka. Diagnoza akutnega vnetja slepiča s pomočjo točkovnega sistema = The diagnosis of acute appendicitis with assistance of scoring system. V: GRIČAR, Marko (ur.), VAJD, Rajko (ur.). Urgentna medicina : izbrana poglavja 2012 : zbornik = Emergency medicine : selected topics [2012] : proceedings. Ljubljana: Slovensko združenje za urgentno medicino: = Slovenian Society for Emergency Medicine. 2012, str. 216-218, ilustr. [COBISS.SI-ID 9236052] 

25. MAKOVEC, Matej, KERIN, Klemen, ŠIKOVEC, Andrej, BOŠNJAK, Želimir, KLOKOČOVNIK, Tomislav. Karotidna endarteriektomija z nevromonitoringom = Carotid endarterectomy with neuromonitoring. V: ŽVAN, Bojana (ur.), ZALETEL, Marjan (ur.). Akutna možganska kap VII : učbenik za zdravnike in zdravstvene delavce. Ljubljana: Društvo za preprečevanje možganskih in žilnih bolezni. 2012, str. 181-185. [COBISS.SI-ID 3718676] 

26. MAKOVEC, Matej, KERIN, Klemen. Pedalni obvod pri kronični rani. V: SMRKE, Dragica (ur.), NIKOLIČ, Janja (ur.). Pogled v prihodnost pri zdravljenju tkiv : [zbornik predavanj]. Ljubljana: Klinični oddelek za kirurške okužbe, Kirurška klinika, Univerzitetni klinični center. 2012, str. 75-81, ilustr. [COBISS.SI-ID 3719444]


2011


27. MAKOVEC, Matej, KERIN, Klemen, STEKLASA, Jože, VIDMAR-CURK, Tadeja, REPAR, Mateja, ŠIKOVEC, Andrej. Endoskopsko ligiranje prebodnih ven pri kroničnem venskem popuščanju. Endoskopska revija : glasilo Sekcije za endoskopsko kirurgijo in Sekcije za gastroenterološko endoskopijo Slovenije, ISSN 1318-8941, 2011, vol. 16, no. 33, str. 94. [COBISS.SI-ID 28898265] 

28. MAKOVEC, Matej, BOŠNJAK, Roman. H-wave and spinal root potentials in neuromonitoring of S1 root function during evacuation of herniated disk. Acta clinica Croatica, Suplement, ISSN 0353-9474, 2011, vol. 50, suppl. 1, str. 52-53. [COBISS.SI-ID 28515545] 

29. MAKOVEC, Matej, ALJANČIČ, Uroš, AMON, S, BOŠNJAK, Roman. Intraoperative monitoring of S1 nerve-root retraction during lumbar diskectomyusing a piezoresistive measurement retraction - a pilot study. Acta clinica Croatica, Suplement, ISSN 0353-9474, 2011, vol. 50, suppl. 1, str. 53. [COBISS.SI-ID28516569] 

30. MAKOVEC, Matej, BOŠNJAK, Roman, ALJANČIČ, Uroš, AMON, Slavko. Intraoperative monitoring of S1 nerve-root retraction force and spinal nerve-root potentials during lumbar discectomy - a pilot study. V: OSREDKAR, Damjan (ur.), KORITNIK, Blaž (ur.), PELKO, Miha (ur.). Book of abstracts : SNC`11 : Central European FENS featured regional meeting, Sinapsa Neuroscience Conference 11, Ljubljana, Slovenia, September 22-25, 2011. Ljubljana: Sinapsa, Slovenian Neuroscience Association. 2011, str. [105]. [COBISS.SI-ID 28929753] 

31. MAKOVEC, Matej, ŠIKOVEC, Andrej, REPAR, Mateja, KOLENC, Matej, KERIN, Klemen. Karotidna endarteriektomija. V: ŽVAN, Bojana (ur.). Akutna možganska kap VI : učbenik za zdravnike in zdravstvene delavce. Ljubljana: Društvo za preprečevanje možganskih in žilnih bolezni. 2011, str. 209-212. [COBISS.SI-ID3718420] 

32. MAKOVEC, Matej, KERIN, Klemen, ŠUBIC, Tanja, PUŠELJA, Miha. Popliteal artery pseudoaneurysm : presented at Adriatic vascular summit, September 8-10, 2011, Portorož. [COBISS.SI-ID 2048380421] 


2010


33. MAKOVEC, Matej. Intraoperativno elektrofiziološko spremljanje spinalnega korena S1 med discektomijo : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Makovec], 2010. X, 83 f., ilustr., tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 3335700] 

34. BOŠNJAK, Roman, MAKOVEC, Matej. Neurophysiological monitoring of S1 root function during microsurgical posterior discectomy using H-reflex and spinal nerve root potentials. Spine, ISSN 0362-2436, 2010, vol. 35, issue 4, str. 423-429, doi: 10.1097/BRS.0b013e3181b9654f. [COBISS.SI-ID 516191257] 

35. ALJANČIČ, Uroš, BOŠNJAK, Roman, MAKOVEC, Matej, MOŽEK, Matej, RESNIK, Drago, VRTAČNIK, Danilo, AMON, Slavko. Random errors in piezoresistive retractor prototype response. V: ĐONLAGIĆ, Denis (ur.), ŠORLI, Iztok (ur.), ŠORLI, Polona (ur.). Proceedings. Ljubljana: MIDEM - Society for Microelectronics, Electronic Components and Materials. 2010, str. 285-289, ilustr. [COBISS.SI-ID 7934292] 

36. MAKOVEC, Matej, ALJANČIČ, Uroš, AMON, Slavko, KREN, Aljaž, BOŠNJAK, Roman. Spremljanje tlaka retraktorja na spinalnem korenu med avakuacijo diskus hernije : pilotska študija. V: REMS, Miran (ur.), STUDEN PAULETIČ, Polona (ur.). Zbornik povzetkov, 5. kongres Združenja kirurgov Slovenije z mednarodnim sodelovanjem, Kranjska Gora, 25-27 November 2010. Ljubljana: Združenje kirurgov Slovenije. 2010, str. 32. [COBISS.SI-ID 28252121] 

37. MAKOVEC, Matej, SAMIDE, Simona, PUŠELJA, Miha, IVKA, Branimir. Točkovni sistem pri diagnostiki akutnega vnetja slepiča. V: REMS, Miran (ur.), STUDEN PAULETIČ, Polona (ur.). Zbornik povzetkov, 5. kongres Združenja kirurgov Slovenije z mednarodnim sodelovanjem, Kranjska Gora, 25-27 November 2010. Ljubljana: Združenje kirurgov Slovenije. 2010, str. 16. [COBISS.SI-ID 3741716] 

38. MAKOVEC, Matej, KOLENC, Matej, ŠIKOVEC, Andrej, REPAR, Mateja, KERIN, Klemen. Vrednotenje karotidne endarterektomije v Splošni bolnišnici Novo mesto. V: REMS, Miran (ur.), STUDEN PAULETIČ, Polona (ur.). Zbornik povzetkov, 5. kongres Združenja kirurgov Slovenije z mednarodnim sodelovanjem, Kranjska Gora, 25-27 November 2010. Ljubljana: Združenje kirurgov Slovenije. 2010, str. 85. [COBISS.SI-ID 3741972] 


2009


39. ALJANČIČ, Uroš, PENIČ, Samo, BOŠNJAK, Roman, MAKOVEC, Matej, MOŽEK, Matej, RESNIK, Drago, VRTAČNIK, Danilo, AMON, Slavko. 2D measurement of retraction force. V: TOPIČ, Marko (ur.), KRČ, Janez (ur.), ŠORLI, Iztok (ur.). Proceedings, 45th International Conference on Microelectronics, Devices and Materials and the Workshop on Advanced Photovoltaic Devices and Technologies, September 9 - September 11, 2009, Postojna, Slovenia. Ljubljana: MIDEM - Society for Microelectronics, Electronic Components and Materials. 2009, str. 381-384, ilustr. [COBISS.SI-ID 7254868] 

40. MAKOVEC, Matej, BOŠNJAK, Roman. H wave and spinal root potentials in neuromonitoring of S1 root function during evacuation of herniated disc : preliminary results. V: KORITNIK, Blaž (ur.), OSREDKAR, Damjan (ur.). Book of abstracts, Sinapsa Neuroscience Conference '09, Faculty of Medicine, University of Ljubljana, 26th - 29th September 2009. Ljubljana: Sinapsa, Slovenian Neuroscience Association. 2009, str. [98]. [COBISS.SI-ID 26194137] 


2008


41. ALJANČIČ, Uroš, PENIČ, Samo, BOŠNJAK, Roman, MAKOVEC, Matej, MOŽEK, Matej, RESNIK, Drago, VRTAČNIK, Danilo, AMON, Slavko. Analysis of piezoresistive nerve root retractor sensitivity. V: AMON, Slavko (ur.), MOZETIČ, Miran (ur.), ŠORLI, Iztok (ur.). Proceedings, 44th International Conference on Microelectronics, Devices and Materials and the Workshop on Advanced Plasma Technologies, September 17. - September 19. 2008, Fiesa, Slovenia. Ljubljana: MIDEM - Society for Microelectronics, Electronic Components and Materials. 2008, str. 103-106, ilustr. [COBISS.SI-ID 6642772] 


2007


42. PENIČ, Samo, ALJANČIČ, Uroš, VRTAČNIK, Danilo, RESNIK, Drago, MOŽEK, Matej, MAKOVEC, Matej, BOŠNJAK, Roman, AMON, Slavko. Fem modeling of piezoresistive force sensor for medical retractor and design verification. V: ZUPANČIČ, Borut (ur.), KARBA, Rihard (ur.), BLAŽIČ, Sašo (ur.). EUROSIM 2007 : proceedings of the 6th EUROSIM Congress on Modelling and Simulation, 9-13 September 2007, Ljubljana, Slovenia. Vol. 2, Full papers, 6th EUROSIM Congress on Modelling and Simulation, Ljubljana, Slovenia, 9-13 September, 2007. Vienna: ARGESIM. cop. 2007, str. 1-7, ilustr. [COBISS.SI-ID 6572628] 


2006


43. MAKOVEC, Matej, BOŠNJAK, Roman. Elektrofiziološko spremljanje delovanja spinalne korenine S1 med mikrokirurškim odstranjevanjem diskus hernije = Neuromonitoring of S1 root function during evacuation of herniated disc. V: SMRKOLJ, Vladimir (ur.). Kirurgija v starostnem obdobju : zbornik povzetkov. [S. l.: Združenje kirurgov Slovenije]. 2006, str. 128-129. [COBISS.SI-ID 21376217] 

44. MAKOVEC, Matej, BENEDIČIČ, Mitja, BOŠNJAK, Roman. H wave and spinal root potentials in neuromonitoring of S1 root function during evacuation of herniated disc: preliminary results. Croatian medical journal, ISSN 0353-9504, 2006, letn. 47, št. 2, str. 298-304. [COBISS.SI-ID 21353945] 

45. IVKA, Branimir, MAKOVEC, Matej. Proximal humeral fractures treated conservatively. European journal of trauma, ISSN 1439-0590, 2006, letn. 32, suppl. 1, str. 206. [COBISS.SI-ID 21197017] 


2004


46. BOŠNJAK, Roman, MAKOVEC, Matej, BENEDIČIČ, Mitja. Intraoperative monitoring of the tibial H-wave and spinal root potentials (SRP) during the evacuation of the herniated disc in S1 radiculopathy. Preliminary results. V: DOLENC, Vinko V. (ur.). Proceedings of the 3rd CENS meeting, [Ljubljana, Slovenia, September 1-4, 2004]. [Ljubljana: Slovenian neurosurgical society. 2004], str. 112. [COBISS.SI-ID 18227929] 


2003


47. BOŠNJAK, Roman, MAKOVEC, Matej. Intraoperative monitoring of the tibial H-reflex in S1 root decompression. A preliminary study. V: RODI, Zoran (ur.), DELETIS, Vedran (ur.). Intraoperative neurophysiology 2003 : proceedings, (Dr. Janez Faganel Memorial Lecture Series). Ljubljana: Institute of Clinical Neurophysiology, Division of Neurology, University Medical Centre. 2003, str. 73-74. [COBISS.SI-ID 17129177] Izpis bibliografskih enot: vse bibliografske enote 
Izbrani format bibliografske enote: ISO 690 
Razvrščanje bibliografskih enot: leto - padajoče, naslov 

Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI, 4. 5. 2018

Nasveti na temo krčnih žil


Zdravnik Matej Makovec že več let vključen v skupino POPovih zdravnikov in odgovarja na vprašanja s področja krčnih žil in žilne kirurgije. Vprašanja in odgvore si lahko ogledate s klikom sliko.


Lokacija

Specijalistična ambulanta za krčne žile,
žilno kirurgijo

Dijagnostični center Murgle
Cesta v Mestni log 55
1000 Ljubljana
 

Ambulanta

Četrtek
od 14:30

Naročanje vsak delavnik

09:00 - 18:00

Naroči se
Copyrights ©2015 Venula.si