Bibliografska zbirka

Kooperativni bibliografski sistem COBISS online
Mag. Matej Makovec [29611]Osebna bibliografija za obdobje 2003-2019

2019

1. MAKOVEC, Matej (intervjuvanec), KOTNIK, Marija Mica (oseba, ki intervjuva). Nezaceljene rane ozdravi laser. Slovenske novice. [Tiskana izd.]. 6. jul. 2019, letn. 29, št. 179, str. 29, ilustr. ISSN 0354-1088. [COBISS.SI-ID 2048422149]
2. DOLŠAK, Urška, MAKOVEC, Matej. Our experiences with EVTA in Novo mesto General Hospital. V: Programme with book of abstracts. Ljubljana: [s.n.], 2019. Str. 104. [COBISS.SI-ID 2048432389]
3. MAKOVEC, Matej, TOMAŽEVIČ, Petra, DOLŠAK, Urška, POTKONJAK, Miloš. Pedal bypass: an acceptable approach to limb salvage. V: Programme with book of abstracts. Ljubljana: [s.n.], 2019. Str. 75. [COBISS.SI-ID 2048431877]


2018

4. MAKOVEC, Matej, ALJANČIČ, Uroš, VRTAČNIK, Danilo, PEČAR, Borut. Evaluation of peripheral arterial occlusive disease with arterial oscillograph prototype. V: SKALA, Karolj (ur.). MIPRO 2018 : 41st International Convention, May 21 -25, 2018, Opatija, Croatia : proceedings. Rijeka: Croatian Society for Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics - MIPRO, 2018. Str. 333-336, ilustr. http://docs.mipro-proceedings.com/proceedings/mipro_2018_proceedings.pdf. [COBISS.SI-ID 2048391941], [Scopus do 12. 8. 2018: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0]
5. MAKOVEC, Matej. Kirurška revaskularizacija ali PTA za zdravljenje kritične ishemije? = Open surgery or PTA for critical limb ischemia treatment?. V: KOMADINA, Radko (ur.). Zbornik predavanj XLVIII. podiplomskega tečaja kirurgije za zdravnike, [Portorož], 16. in 17. november 2018. Ljubljana: Slovensko zdravniško društvo, 2018. Str. 508-513. ISBN 978-961-6956-86-4. [COBISS.SI-ID 2048408581]
6. KOTNIK, Marija Mica (oseba, ki intervjuva, avtor). Pogostejše pri ženskah. Slovenske novice. [Tiskana izd.]. 3. avg. 2018, str. 22, ilustr. ISSN 0354-1088. [COBISS.SI-ID 2048395269]
7. MAKOVEC, Matej. Prebodne vene. V: KOZAK, Matija (ur.), et al. Venska zgodba, 6. in 7. april 2018, Dolenjske Toplice. [Ljubljana]: Združenje za žilne bolezni, Zveza društev - Slovensko zdravniško društvo, 2018. Str. 188-197, ilustr. ISBN 978-961-6956-77-2. [COBISS.SI-ID 2048388869]
8. KREN, Aljaž, KREN, Maja, MAKOVEC, Matej. Zdravstvena in e-zdravstvena pismenost pacientov s kroničnimi boleznimi v ambulanti nujne medicinske pomoči = Health and e-health literacy among chronic disease patients at the emergency medical service department. V: KREGAR-VELIKONJA, Nevenka (ur.). Celostna obravnava pacienta : zbornik povzetkov : mednarodna znanstvena konferenca, 15. november 2018, Novo mesto = Holistic approach to the patient : book of abstracts : international scientific conference, [Novo mesto, 15 November 2018]. Novo mesto: Fakulteta za zdravstvene vede: = Faculty of Health Sciences, 2018. Str. 50. ISBN 978-961-94392-1-0. https://fzv.uni-nm.si/uploads/FZV%20simpozij%202015/unmfzv_zbornik_povzetkov_2018_www.pdf. [COBISS.SI-ID 514860151]


2017

9. MAKOVEC, Matej, DOLŠAK, Urška. Eksartikulacija v kolenu. V: Od kritične ishemije do amputacije in rehabilitacije pacientov po amputaciji spodnjega uda : strokovno srečanje, URI - Soča, Ljubljana, 6. oktober 2017. Ljubljana: URI - Soča, 2017. Str. 1-10, ilustr. [COBISS.SI-ID 2048350725]
10. MAKOVEC, Matej, ALJANČIČ, Uroš, VRTAČNIK, Danilo. Evaluation of chronic venous insufficiency with PPG prototype instrument. V: BILJANOVIĆ, Petar (ur.). MIPRO 2017 : 40th Jubilee International Convention, May 22-26, 2017, Opatija, Croatia : proceedings. Rijeka: Croatian Society for Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics - MIPRO, cop. 2017. Str. 355-358, ilustr. MIPRO ... (Tisak). ISBN 978-953-233-093-9. ISSN 1847-3938. http://docs.mipro-proceedings.com/proceedings/mipro_2017_proceedings.pdf. [COBISS.SI-ID 2048322309], [WoS do 13. 5. 2018: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, Scopus do 17. 9. 2017: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0]
11. MAKOVEC, Matej. Kirurška revaskularizacija diabetičnega stopala v SB Novo mesto. V: KOZAK, Matija (ur.), BLINC, Aleš (ur.). Obravnava bolnikov z žilno in sladkorno boleznijo : program Letnega srečanja Združenja za žilne bolezni, Dolenjske Toplice, 7. in 8. april 2017. Ljubljana: Združenje za žilne bolezni, Zveza društev - Slovensko zdravniško društvo, 2017. Str. 134-140. ISBN 978-961-6956-60-4. [COBISS.SI-ID 2048308229]
12. KECELJ, Nada, KOZAK, Matija, SLANA, Ana, ŠMUC BERGER, Katarina, ŠIKOVEC, Andrej, MAKOVEC, Matej, BLINC, Aleš, ŽURAN, Ivan, PLANINŠEK RUČIGAJ, Tanja. Priporočila za odkrivanje in zdravljenje kronične venske bolezni = Recommendations of the diagnosis and treatment of chronic venous disease. Zdravniški vestnik : glasilo Slovenskega zdravniškega društva. [Tiskana izd.]. 2017, letn. 86, št. 7/8, str. 345-361. ISSN 1318-0347. http://vestnik.szd.si/index.php/ZdravVest/article/viewFile/2631/2129. [COBISS.SI-ID 4614060], [SNIP, Scopus do 30. 1. 2018: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0]


2016

13. KREN, Aljaž, KREN, Maja, MAKOVEC, Matej. Etične dileme in konflikti pri obravnavi pacienta v nujni medicinski pomoči = Ethical dilemmas and conflicts when treating a patient in the emergency medical service. V: KREGAR-VELIKONJA, Nevenka (ur.). Celostna obravnava pacienta : zbornik povzetkov : mednarodna znanstvena konferenca = Holistic approach to the patient : book of abstracts : international scientific conference, Novo mesto, 10. november 2016. Novo mesto: Fakulteta za zdravstvene vede: = Faculty of Health Sciences, 2016. Str. 41. ISBN 978-961-94049-2-8. [COBISS.SI-ID 514594935]
14. MAKOVEC, Matej. Hibridni operativni poseg pri vzpostavitvi prekrvavitve spodnje okončine. V: KOZAK, Matija (ur.), BLINC, Aleš (ur.). Kako obravnavamo bolnike z žilnimi boleznimi, 15. in 16. april 2016, Strunjan. Ljubljana: Združenje za žilne bolezni, Zveza društev - Slovensko zdravniško društvo, 2016. Str. 98-102. ISBN 978-961-6956-39-0. [COBISS.SI-ID 2048252165]
15. MAKOVEC, Matej. Zdravljenje venskega ulkusa. V: SMRKE, Dragica (ur.), NIKOLIČ, Janja (ur.). Celostna oskrba rane - različne etiologije. 11. simpozij o ranah, Portorož, 20. do 22. april 2016. Ljubljana: Klinični oddelek za kirurške okužbe, Kirurška klinika, Univerzitetni klinični center, 2016. Str. 212-217, ilustr. ISBN 978-961-6707-19-0. [COBISS.SI-ID 2048253189]


2015

16. MAKOVEC, Matej, JAGER, Miha. Chronic wound and impaired vessels. V: POREDOŠ, Pavel (ur.). Programme and abstracts. XXVth Congress of the Mediterranean League of Angiology and Vascular Surgery, Ljubljana, November 22-23, 2015. [Ljubljana: s. n., 2015]. Str. 59. [COBISS.SI-ID 2048232197]
17. MAKOVEC, Matej. Difficult cannulation of the saphenous vein. V: POREDOŠ, Pavel (ur.). Programme and abstracts. XXVth Congress of the Mediterranean League of Angiology and Vascular Surgery, Ljubljana, November 22-23, 2015. [Ljubljana: s. n., 2015]. Str. 105-106. [COBISS.SI-ID 2048231941]
18. MAKOVEC, Matej, HUDOKLIN, Urška. Kronična rana in prizadeto ožilje. V: SMRKE, Dragica (ur.), NIKOLIČ, Janja (ur.). Zdravljenje ran - dobra praksa in nova znanja. 10. simpozij o ranah, Portorož, 23. do 24. april 2015. Ljubljana: Klinični oddelek za kirurške okužbe, Kirurška klinika, Univerzitetni klinični center, 2015. Str. 86-90. ISBN 978-961-6707-16-9. [COBISS.SI-ID 2048239621]
19. ALJANČIČ, Uroš, MAKOVEC, Matej, RESNIK, Drago, MOŽEK, Matej, PEČAR, Borut, VRTAČNIK, Danilo. Photoplethysmograph prototype for chronic venous insufficiency. V: TRONTELJ, Janez (ur.), TOPIČ, Marko (ur.), SEŠEK, Aleksander (ur.). Conference proceedings 2015. 51th International Conference on Microelectronics, Devices and Materials and the Workshop on Terahertz and Microwave Systems, September 23 - 25 2015, Bled, Slovenia. Ljubljana: MIDEM - Society for Microelectronics, Electronic Components and Materials, 2015. Str. 234-238, ilustr. ISBN 978-961-92933-5-5. [COBISS.SI-ID 11138388]
20. MAKOVEC, Matej. Posegi na krčnih žilah - pregled preteklega leta. V: KOZAK, Matija (ur.), BLINC, Aleš (ur.). Zanimivosti in novosti pri zdravljenju venskih bolezni in utrinki iz arterijske patologije, 10. in 11. april 2015, Dolenjske Toplice. Ljubljana: Združenje za žilne bolezni, Slovensko zdravniško društvo, 2015. Str. 170-174. ISBN 978-961-6956-20-8. [COBISS.SI-ID 3750420]
21. KECELJ, Nada, KOZAK, Matija, SLANA, Ana, ŠMUC BERGER, Katarina, ŠIKOVEC, Andrej, MAKOVEC, Matej, BLINC, Aleš, ŽURAN, Ivan, PLANINŠEK RUČIGAJ, Tanja. Smernice za odkrivanje in zdravljenje kronične venske bolezni. Ljubljana: Združenje za žilne bolezni, 2015. 40 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 4239532]
22. MAKOVEC, Matej, EVDAKOVA, Natalija. Znotrajžilno zdravljenje venskega ulkusa = Endovenous therapy of ulcus cruris. V: MARKO, Pij B. (ur.). Strokovno srečanje : zbornik izvlečkov = Expert meeting : book of abstracts. XII. Dermatološki dnevi, 6. in 7. november 2015, Maribor. Maribor: Univerzitetni klinični center, Oddelek za kožne in spolne bolezni, 2015. Str. 19-20. ISBN 978-961-6909-58-7. [COBISS.SI-ID 2048230917]


2014

23. MAKOVEC, Matej. Karotidna endarteriektomija, kdaj? = Carotid endarterectomy, when?. V: ŽVAN, Bojana (ur.), ZALETEL, Marjan (ur.). Akutna možganska kap IX : učbenik za zdravnike in zdravstvene delavce. Ljubljana: Društvo za preprečevanje možganskih in žilnih bolezni, 2014. Str. 143-145. ISBN 978-961-93219-8-0. [COBISS.SI-ID 3685652]
24. MAKOVEC, Matej. Pozna simptomatika psevdoanevrizme poplitealne arterije = The Late symptoms of pseudoaneurysm of the popliteal artery. V: KOMADINA, Radko (ur.). Zbornik prispevkov VI. kongresa Združenja kirurgov Slovenije, [Portorož, 7. in 8. november 2014]. Celje: Splošna in učna bolnišnica, 2014. Str. 140-146, ilustr. ISBN 978-961-6678-22-3. [COBISS.SI-ID 3718932]
25. KECELJ, Nada, KOZAK, Matija, SLANA, Ana, ŠMUC BERGER, Katarina, ŠIKOVEC, Andrej, MAKOVEC, Matej, BLINC, Aleš, ŽURAN, Ivan, PLANINŠEK RUČIGAJ, Tanja. Predlog smernic za odkrivanje in zdravljenje kronične venske bolezni. V: KOZAK, Matija (ur.), BLINC, Aleš (ur.). Uporabna angiologija : predlog smernic za odkrivanje in zdravljenje bolnikov z žilnimi boleznimi. Ljubljana: Združenje za žilne bolezni, Slovensko zdravniško društvo, 2014. Str. 110-141. ISBN 978-961-6456-98-2. [COBISS.SI-ID 1448620]
26. MAKOVEC, Matej. Venski ulkus. V: SMRKE, Dragica (ur.), NIKOLIČ, Janja (ur.). Sodobni pristopi za učinkovito zdravljenje okuženih kirurških in kroničnih ran. 9. simpozij o ranah, Portorož, 24. do 25. april 2014. Ljubljana: Klinični oddelek za kirurške okužbe, Kirurška klinika, Univerzitetni klinični center, 2014. Str. 155-158, ilustr. ISBN 978-961-6707-14-5. [COBISS.SI-ID 3719188]
27. KERIN, Klemen, MAKOVEC, Matej. Zdravljenje bolezni karotid pri ženskah. V: BUNC, Matjaž (ur.), GRADECKI, Iztok (ur.). Žensko srce : celovit pristop k obravnavi žensk s koronarno boleznijo : kronična bolezen srca : izbrana poglavja. Novo mesto: Društvo za izobraževanje in raziskovanje v medicini, 2014. Str. 81-84. ISBN 978-961-92848-4-1. [COBISS.SI-ID 3685908]


2013

28. MAKOVEC, Matej. Distal limb revascularisation. V: FLIS, Vojko (ur.), GASPARINI, Mladen (ur.). 1st Meeting of The Slovenian and Croatian Vascular Societies, Nova Gorica, 18 October 2013. Nova Gorica: samozal., 2013. Str. 22. [COBISS.SI-ID 2048232709]
29. MAKOVEC, Matej, KERIN, Klemen, KREN, Aljaž. Pedalni obvod za ohranitev uda s kronično rano. V: SMRKE, Dragica (ur.), NIKOLIČ, Janja (ur.). Konzervativno in kirurško zdravljenje okuženih mehkih tkiv in kosti : [zbornik predavanj]. 8. simpozij o ranah, Portorož, 25. do 26. april 2013. Ljubljana: Klinični oddelek za kirurške okužbe, Kirurška klinika, Univerzitetni klinični center, 2013. Str. 86-91, ilustr. ISBN 978-961-6707-11-4. [COBISS.SI-ID 3719700]
30. MAKOVEC, Matej, KERIN, Klemen, ŠIKOVEC, Andrej, FURSOVA, Tatiana, KLOKOČOVNIK, Tomislav. Varna karotidna endarterektomija = Safe carotid endarterectomy. V: ŽVAN, Bojana (ur.), ZALETEL, Marjan (ur.). Akutna možganska kap VIII : učbenik za zdravnike in zdravstvene delavce. Ljubljana: Društvo za preprečevanje možganskih in žilnih bolezni, 2013. Str. 139-145, ilustr. ISBN 978-961-93219-6-6. [COBISS.SI-ID 816044]


2012

31. MAKOVEC, Matej, ESKELINEN, Matti, TESTEN, Rok, HEĆIMOVIĆ, Tomislav, BOHAK, Ciril, KAVČIČ, Alenka. Diagnoza akutnega vnetja slepiča s pomočjo točkovnega sistema = The diagnosis of acute appendicitis with assistance of scoring system. V: GRIČAR, Marko (ur.), VAJD, Rajko (ur.). Urgentna medicina : izbrana poglavja 2012 : zbornik = Emergency medicine : selected topics [2012] : proceedings. Ljubljana: Slovensko združenje za urgentno medicino: = Slovenian Society for Emergency Medicine, 2012. Str. 216-218, ilustr. ISBN 978-961-91593-9-2. [COBISS.SI-ID 9236052]
32. MAKOVEC, Matej, KERIN, Klemen, ŠIKOVEC, Andrej, BOŠNJAK, Želimir, KLOKOČOVNIK, Tomislav. Karotidna endarteriektomija z nevromonitoringom = Carotid endarterectomy with neuromonitoring. V: ŽVAN, Bojana (ur.), ZALETEL, Marjan (ur.). Akutna možganska kap VII : učbenik za zdravnike in zdravstvene delavce. Ljubljana: Društvo za preprečevanje možganskih in žilnih bolezni, 2012. Str. 181-185. ISBN 978-961-93219-2-8. [COBISS.SI-ID 3718676]
33. MAKOVEC, Matej, KERIN, Klemen. Pedalni obvod pri kronični rani. V: SMRKE, Dragica (ur.), NIKOLIČ, Janja (ur.). Pogled v prihodnost pri zdravljenju tkiv : [zbornik predavanj]. Ljubljana: Klinični oddelek za kirurške okužbe, Kirurška klinika, Univerzitetni klinični center, 2012. Str. 75-81, ilustr. ISBN 978-961-6707-09-1. [COBISS.SI-ID 3719444]


2011

34. MAKOVEC, Matej, KERIN, Klemen, STEKLASA, Jože, VIDMAR-CURK, Tadeja, REPAR KOKALJ, Mateja, ŠIKOVEC, Andrej. Endoskopsko ligiranje prebodnih ven pri kroničnem venskem popuščanju. Endoskopska revija : glasilo Sekcije za endoskopsko kirurgijo in Sekcije za gastroenterološko endoskopijo Slovenije. 2011, vol. 16, no. 33, str. 94. ISSN 1318-8941. [COBISS.SI-ID 28898265]
35. MAKOVEC, Matej, BOŠNJAK, Roman. H-wave and spinal root potentials in neuromonitoring of S1 root function during evacuation of herniated disk. Acta clinica Croatica.Suplement. 2011, vol. 50, suppl. 1, str. 52-53. ISSN 0353-9474. [COBISS.SI-ID 28515545], [SNIP]
36. MAKOVEC, Matej, ALJANČIČ, Uroš, AMON, S, BOŠNJAK, Roman. Intraoperative monitoring of S1 nerve-root retraction during lumbar diskectomyusing a piezoresistive measurement retraction - a pilot study. Acta clinica Croatica.Suplement. 2011, vol. 50, suppl. 1, str. 53. ISSN 0353-9474. [COBISS.SI-ID 28516569], [SNIP]
37. MAKOVEC, Matej, BOŠNJAK, Roman, ALJANČIČ, Uroš, AMON, Slavko. Intraoperative monitoring of S1 nerve-root retraction force and spinal nerve-root potentials during lumbar discectomy - a pilot study. V: OSREDKAR, Damjan (ur.), KORITNIK, Blaž (ur.), PELKO, Miha (ur.). Book of abstracts : SNC`11 : Central European FENS featured regional meeting. Sinapsa Neuroscience Conference 11, Ljubljana, Slovenia, September 22-25, 2011. Ljubljana: Sinapsa, Slovenian Neuroscience Association, 2011. Str. [105]. ISBN 978-961-91704-4-1. [COBISS.SI-ID 28929753]
38. MAKOVEC, Matej, ŠIKOVEC, Andrej, REPAR KOKALJ, Mateja, KOLENC, Matej, KERIN, Klemen. Karotidna endarteriektomija. V: ŽVAN, Bojana (ur.). Akutna možganska kap VI : učbenik za zdravnike in zdravstvene delavce. Ljubljana: Društvo za preprečevanje možganskih in žilnih bolezni, 2011. Str. 209-212. ISBN 978-961-92333-9-9. [COBISS.SI-ID 3718420]
39. MAKOVEC, Matej, KERIN, Klemen, ŠUBIC, Tanja, PUŠELJA, Miha. Popliteal artery pseudoaneurysm : presented at Adriatic vascular summit, September 8-10, 2011, Portorož. [COBISS.SI-ID 2048380421]


2010

40. MAKOVEC, Matej. Intraoperativno elektrofiziološko spremljanje spinalnega korena S1 med discektomijo : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Makovec], 2010. X, 83 f., ilustr., tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 3335700]
41. BOŠNJAK, Roman, MAKOVEC, Matej. Neurophysiological monitoring of S1 root function during microsurgical posterior discectomy using H-reflex and spinal nerve root potentials. Spine. 2010, vol. 35, issue 4, str. 423-429. ISSN 0362-2436. DOI: 10.1097/BRS.0b013e3181b9654f. [COBISS.SI-ID 516191257], [JCR, SNIP, WoS do 6. 7. 2015: št. citatov (TC): 4, čistih citatov (CI): 4, Scopus do 23. 11. 2018: št. citatov (TC): 11, čistih citatov (CI): 11]
42. ALJANČIČ, Uroš, BOŠNJAK, Roman, MAKOVEC, Matej, MOŽEK, Matej, RESNIK, Drago, VRTAČNIK, Danilo, AMON, Slavko. Random errors in piezoresistive retractor prototype response. V: ĐONLAGIĆ, Denis (ur.), ŠORLI, Iztok (ur.), ŠORLI, Polona (ur.). Proceedings. Ljubljana: MIDEM - Society for Microelectronics, Electronic Components and Materials, 2010. Str. 285-289, ilustr. ISBN 978-961-92933-0-0. [COBISS.SI-ID 7934292]
43. MAKOVEC, Matej, ALJANČIČ, Uroš, AMON, Slavko, KREN, Aljaž, BOŠNJAK, Roman. Spremljanje tlaka retraktorja na spinalnem korenu med avakuacijo diskus hernije : pilotska študija. V: REMS, Miran (ur.), STUDEN PAULETIČ, Polona (ur.). Zbornik povzetkov. 5. kongres Združenja kirurgov Slovenije z mednarodnim sodelovanjem, Kranjska Gora, 25-27 November 2010. Ljubljana: Združenje kirurgov Slovenije, 2010. Str. 32. ISBN 978-961-92974-0-7. [COBISS.SI-ID 28252121]
44. MAKOVEC, Matej, SAMIDE, Simona, PUŠELJA, Miha, IVKA, Branimir. Točkovni sistem pri diagnostiki akutnega vnetja slepiča. V: REMS, Miran (ur.), STUDEN PAULETIČ, Polona (ur.). Zbornik povzetkov. 5. kongres Združenja kirurgov Slovenije z mednarodnim sodelovanjem, Kranjska Gora, 25-27 November 2010. Ljubljana: Združenje kirurgov Slovenije, 2010. Str. 16. ISBN 978-961-92974-0-7. [COBISS.SI-ID 3741716]
45. MAKOVEC, Matej, KOLENC, Matej, ŠIKOVEC, Andrej, REPAR KOKALJ, Mateja, KERIN, Klemen. Vrednotenje karotidne endarterektomije v Splošni bolnišnici Novo mesto. V: REMS, Miran (ur.), STUDEN PAULETIČ, Polona (ur.). Zbornik povzetkov. 5. kongres Združenja kirurgov Slovenije z mednarodnim sodelovanjem, Kranjska Gora, 25-27 November 2010. Ljubljana: Združenje kirurgov Slovenije, 2010. Str. 85. ISBN 978-961-92974-0-7. [COBISS.SI-ID 3741972]


2009

46. ALJANČIČ, Uroš, PENIČ, Samo, BOŠNJAK, Roman, MAKOVEC, Matej, MOŽEK, Matej, RESNIK, Drago, VRTAČNIK, Danilo, AMON, Slavko. 2D measurement of retraction force. V: TOPIČ, Marko (ur.), KRČ, Janez (ur.), ŠORLI, Iztok (ur.). Proceedings. 45th International Conference on Microelectronics, Devices and Materials and the Workshop on Advanced Photovoltaic Devices and Technologies, September 9 - September 11, 2009, Postojna, Slovenia. Ljubljana: MIDEM - Society for Microelectronics, Electronic Components and Materials, 2009. Str. 381-384, ilustr. ISBN 978-961-91023-9-8. [COBISS.SI-ID 7254868]
47. MAKOVEC, Matej, BOŠNJAK, Roman. H wave and spinal root potentials in neuromonitoring of S1 root function during evacuation of herniated disc : preliminary results. V: KORITNIK, Blaž (ur.), OSREDKAR, Damjan (ur.). Book of abstracts. Sinapsa Neuroscience Conference '09, Faculty of Medicine, University of Ljubljana, 26th - 29th September 2009. Ljubljana: Sinapsa, Slovenian Neuroscience Association, 2009. Str. [98]. ISBN 978-961-91704-3-4. [COBISS.SI-ID 26194137]


2008

48. ALJANČIČ, Uroš, PENIČ, Samo, BOŠNJAK, Roman, MAKOVEC, Matej, MOŽEK, Matej, RESNIK, Drago, VRTAČNIK, Danilo, AMON, Slavko. Analysis of piezoresistive nerve root retractor sensitivity. V: AMON, Slavko (ur.), MOZETIČ, Miran (ur.), ŠORLI, Iztok (ur.). Proceedings. 44th International Conference on Microelectronics, Devices and Materials and the Workshop on Advanced Plasma Technologies, September 17. - September 19. 2008, Fiesa, Slovenia. Ljubljana: MIDEM - Society for Microelectronics, Electronic Components and Materials, 2008. Str. 103-106, ilustr. ISBN 978-961-91023-8-1. [COBISS.SI-ID 6642772]


2007

49. PENIČ, Samo, ALJANČIČ, Uroš, VRTAČNIK, Danilo, RESNIK, Drago, MOŽEK, Matej, MAKOVEC, Matej, BOŠNJAK, Roman, AMON, Slavko. Fem modeling of piezoresistive force sensor for medical retractor and design verification. V: ZUPANČIČ, Borut (ur.), KARBA, Rihard (ur.), BLAŽIČ, Sašo (ur.). EUROSIM 2007 : proceedings of the 6th EUROSIM Congress on Modelling and Simulation, 9-13 September 2007, Ljubljana, Slovenia.Vol. 2, Full papers. 6th EUROSIM Congress on Modelling and Simulation, Ljubljana, Slovenia, 9-13 September, 2007. Vienna: ARGESIM, cop. 2007. Str. 1-7, ilustr. ISBN 978-3-901608-32-2, ISBN 3-901608-32-X. [COBISS.SI-ID 6572628]


2006

50. MAKOVEC, Matej, BOŠNJAK, Roman. Elektrofiziološko spremljanje delovanja spinalne korenine S1 med mikrokirurškim odstranjevanjem diskus hernije = Neuromonitoring of S1 root function during evacuation of herniated disc. V: SMRKOLJ, Vladimir (ur.). Kirurgija v starostnem obdobju : zbornik povzetkov. [S. l.: Združenje kirurgov Slovenije], 2006. Str. 128-129. [COBISS.SI-ID 21376217]
51. MAKOVEC, Matej, BENEDIČIČ, Mitja, BOŠNJAK, Roman. H wave and spinal root potentials in neuromonitoring of S1 root function during evacuation of herniated disc: preliminary results. Croatian medical journal. 2006, letn. 47, št. 2, str. 298-304. ISSN 0353-9504. [COBISS.SI-ID 21353945], [JCR, SNIP, WoS do 15. 2. 2013: št. citatov (TC): 3, čistih citatov (CI): 2, Scopus do 19. 9. 2019: št. citatov (TC): 3, čistih citatov (CI): 2]
52. IVKA, Branimir, MAKOVEC, Matej. Proximal humeral fractures treated conservatively. European journal of trauma. 2006, letn. 32, suppl. 1, str. 206. ISSN 1439-0590. [COBISS.SI-ID 21197017]


2004

53. BOŠNJAK, Roman, MAKOVEC, Matej, BENEDIČIČ, Mitja. Intraoperative monitoring of the tibial H-wave and spinal root potentials (SRP) during the evacuation of the herniated disc in S1 radiculopathy. Preliminary results. V: DOLENC, Vinko V. (ur.). Proceedings of the 3rd CENS meeting, [Ljubljana, Slovenia, September 1-4, 2004]. [Ljubljana: Slovenian neurosurgical society, 2004]. Str. 112. [COBISS.SI-ID 18227929]


2003

54. BOŠNJAK, Roman, MAKOVEC, Matej. Intraoperative monitoring of the tibial H-reflex in S1 root decompression. A preliminary study. V: RODI, Zoran (ur.), DELETIS, Vedran (ur.). Intraoperative neurophysiology 2003 : proceedings. Ljubljana: Institute of Clinical Neurophysiology, Division of Neurology, University Medical Centre, 2003. Str. 73-74. Dr. Janez Faganel Memorial Lecture Series. ISBN 961-90106-5-5. [COBISS.SI-ID 17129177]


Nasveti na temo krčnih žil


Zdravnik Matej Makovec že več let vključen v skupino POPovih zdravnikov in odgovarja na vprašanja s področja krčnih žil in žilne kirurgije. Vprašanja in odgvore si lahko ogledate s klikom sliko.


Lokacija

Specialistična ambulanta za krčne žile,
žilno kirurgijo

Diagnostični center Murgle
Cesta v Mestni log 55
1000 Ljubljana
 

Ambulanta

Četrtek
od 14:30

Naročanje vsak delavnik

09:00 - 18:00

Naroči se
Copyrights ©2015 Venula.si