Operativni posegi na ožilju v letu 2022

Operativa 2022

Najboljši dolgoročni način zdravljenja prebodne vene ostaja kirurška operativna tehnika.

Spomladi 2022 se je zaključila pandemija koronavirusa. S tem se je med prebivalce vrnila svoboda gibanaja in čas brez nošenja mask. Pandemija je trajala približno dve leti, predvsem v letih 2000 in 2001. Pravilo v zdravstvu je bilo, da se opravljajo v glevnem nenuje operacije, posegi. Sedaj so se kapacitete ponovno sprostile. Seveda smo se vsi zavedali, da bomo morali opraviti zaostale preglede in posege, ki so izpadli v omenjenih dveh letih.

Razmerje po spolu za operacijo krčnih žil gre precej v prid žensk 4:1.

V letu 2022 smo operirali več žensk. V ne pandemičnem času je obilo običajno razmerje med ženskami in moškimi približno 2:1. Z leti navedeno razmerje le malo varira. Vzrok za večje število operirank kot operirancev je v hormonski aktivnosti žensk med nosečnostjo, kakor tudi vpliv plodu, ki med nosečnostjo pritiska na žile in vpliva na vrnitev krvi v srce oziroma večanje tlaka v venskemu sistemu. Oba vpliva se kažeta dolgoročno in povečata število operacij pri ženskah v primerjavo z moškimi,


Uporaba električnega noža je neizogiben manever dobre kirurške tehnike pri odprti operaciji krčnih žil.

Bistvo dobrega rezultata posega ni odvisno le od harmonije kirurške ekipe, amapak tudi od kvalitetnih inštrumentov in materialov oziroma pri laserski operaciji krčnih žil je to laserski aparat in laserska fibra.


Graf tortne razdelitve bolnikov glede na uporabo operativne tehnike, največkrat smo krčne žile operirali s lasersko operativno tehniko ter kombinacijo laserja z drugimi komplementarnimi tehnikami.

 Največkat je bila uporabljena laserska operativna tehnika v 81% primerov. Klasična operativna tehnika je bila uporabljena v 9%. Flebektomija je sicer klasična operativna tehnika vendar ni substitut za lasersko operacijo in jo ne štejemo k klasični operativni tehniki, narejena je bila pri dveh bolnikih, kar je 3%. Potem je bilo nekaj posegov narejenih še s kombinirano operativno tehniko, skupaj 5 bolniki, kar je 7%.


Namen operativnega posega je dober izhod operacije in dobro počutje bolnika med samo operacijo.

Laserska operacija krčnih žil je v osnovi sestavljena iz dveh zaporednih posegov. Najprej se opravi čisti laserski poseg, nato sledi še flebektomija. Žile na nogi si lahko predstavljamo kot narobe obrnjeno drevo z deblom na stegnu in krošnjo na goleni. Deblo zdravimo z laserjem, krošnjo pa s flebektomijo. Pri laserskemu posegu gre za termično delovanje laserja na žilno steno od znotraj in tako se žila zapre. Ker so na goleni žile bolj pod kožo, jih ne moremo termično zdraviti z laserjem, saj bi pri tem poškodovali tudi kožo. Na teh mestih odstranimo krčne žile skozi majhne luknjice v koži. Postopek se imenuje flebektomija.


Klasifikacija CEAP podaja stopnjo obolelosti krčnih žil.

 Največ operirancev je imelo vensko popuščanje stopnje C2, kar pomeni, da je bila glavna težava v bočenju žil nad nivo kože. Točno četrtina bolnikov je imela kronično vensko popuščanje naslednje stopnje, C3, kar pomeni, da je bila pridružena oteklina. Pridružene kožne spremembe, torej stopnjo C4 je imelo 18% bolnikov, en bolnik je imel zaprto rano na nogi, stopnja C5, kar predstavlja 2%, 3 bolniki ali 4% pa so imeli odprto rano na nogi - ulkus, C6. V letu 2022 nismo operirali nobenega bolnika, ki bi bil v skupini C1. Bolniki s stopnjo prizadetosti C1 nisko kandidati za lasersko oziroma kirurško zdravljenje. Bolnike zdravimo s sklerozacijo v ambulanti običajno po pregledu in ultrazvočni kontroli.


trudimo izboljšati operativno tehniko operacije krčnih žil, cilj je, da se prodre na področje, ki je trenutno še domena klasične operacije krčnih žil.

S časom se pojavljajo novi in novi laserski aparati. Cilj je, da dosegajo enako ali boljšo učinkovitost z manjšo verjetnostjo poškodbe okolnih struktur, kar fizikalno pomeni, da se izbira ustreznejša valovna dolžina in je moč laserja manjša. Predvsem sta v nevarnosti za poškodbo okolni strukturi živec in koža. Poškodba živca ima za posledico dolgotrajno bolečino. Termična poškodba kože pa povzroča rano ter dolgoročno brazgotino. Cilj razvoja medicinske industrije je, da se flebektomija nadomesti z manj invazivnimi laserji, ki oddajajo manj energije in imajo manj možnosti za poškodbo okolnih struktur.Kirurgi težimo k manj invazivnim pristopom, skozi kožo vstopamo z tanjšimi instrumenti, kar se je izkazalo bolje kot rez kože s skalpelom, z boljšim kozmetičnim rezultatom.

Nogo smo rezdelili na 3 cone: stegenski predel, predel goleni in predel stopal. Kakor prikazuje graf se krčne žile največkrat same ali v kombinaciji z drugima predeloma pojavijo v predelu goleni. Predel goleni je tako imenovana žilna krošnja, med tem, ko se deblo krčnih žil največkrat pojavi na stegnu. Najpogosteje je bila flebektomija narejena v predelu goleni.


Prebodne krčne žile, prebodnice ali v svetovni literaturi perforatorji so tiste krčne žile, ki se običajno pokažejo pri drugemu posegu, ker se primarno njihove odstranitve ne priporoča.

Če je bolnik že bil enkrat operiran na krčnih žilah in prihaja v ambulanto žilnega kirurga s ponovljenimi krčnimi žilami, moramo pomisliti na alternativni izvor polnjenja povrhnjih ven. Prva možna izbira, ki jo najdemo v takih primerih je tako imenovana žila prebodnica ali prebodna vena ali perforator. Zdravljenje slednjega je ključ dobre dolgoročne odstranitve krčnih žil. Vsi dosedanji poskusi in študije so pokazali, da je kirurška tehnika najboljši način zdravljenja prebodne vene (slika zgoraj prikazuje zdravljenje prebodne vene). V letu 2022 smo operirali 12 bolnikov s ponavljajočimi varicami, kar predstavlja 18 %.


Gre za sorazmerno veliko raznolikost operacij na krčnih žilah, ker 8 različnih operacij, kjer pa prednjačijo VSM, VSP in AASV.

Najpogosteje operirana žila je vena safena magna (VSM). Na drugem mestu je mala vena safena, vena safena parva (VSP). Na tretjem mestu je prebodna vena, vena prebodnica ali v strokovni literaturi poznana kot perforator. Sledi sprednja akcesorna vena safena (AASV). V primerjavi s preteklim letom, je v letošnjem letu več žil prebodnic kot AASV. V tem letošnjem opazovalnem obdobju smo operirali nekaj več ponovitvenih žil. Kakor smo omenili že v prejšnjemu odstavku, gre za operirance, ki so bili že pred tem operirani. Prav pri ponovljenih žilah je lahko izvor kroničnega venskega popuščanja prebodna vena oziroma strokovno perforator. Za zdravljenje slednjega se je izkazalo, da daje boljše rezultate klasični poseg, kot pa laser. V letošnjem letu sledijo še ostale žile, ki predstavljajo povirje krčnih žil in kombinacije dveh ali več žil.


Med operativnim posegom kirurg naleti na krčno žilo v kateri sumi, da gre za strdek. Žilo odpre vzdolžno in potredi sum. Nato krčno žilo odstrani v celoti. Ugotovitev strdka v žili lahko vpliva na potek zdravljenja, hkrati pa vemo, da je operirance bolj nagnjen k nastajanju strdkov in se lahko pravilno odločamo ob morebitnih tveganih situacijah.


Med samo operacijo na krčnih žilah se lahko ugotovi, da laserska fibra ne bo prešla določebega predela, v tem primeru je potrebno lasersko operacijo krčnih žil konvertirati v klasičnen poseg.

Potem, ko je bilo med prebivalci nekoliko več svobode, tu so mišljeni tisit, ki so izpolnjevali  PCT pogoj, pa so bolnišnice še bolj zategnile pasove, kakor leto pred tem. Število hospitaliziranih zaradi Covida je preseglo 1000 bolnikov. Število bolnikov, ki so potrebovali intenzivno zdravljenje pa je doseglo skoraj 300.


Največkrat smo se pri operaciji krčnih žil poslužili tumescentne anestezije pri prebodnicah pa pride v poštev tudi lokalna anestezija.

V glavnem se pri operaciji krčnih žil poslužujemo  tumescentne anestezije. Gre za obsežnejši predel, kjer je potrebno anesteziološki mešanici dodati fiziološko raztopino in s tem pridobimo na volumnu. Ko operiramo prebodno veno, si želimo večje preglednosti in dajemo prednost lokalni anesteziji. Obe anesteziji aplicira kirurg sam.


Venski center Proderma ima moderno kirurško opremo, naprave in inštalacijske sisteme, ki omogočajo bolnikom ugodno počutje.

V venskem medicinskem centru Proderma se opravi celotna oskrba krčnih žil. Opravljajo se tako laserski in radiofrekvenčni posegi endoluminalno, kakor tudi sklerozacija in pa povrhnji laser za dober kozmetični učinek.


Z ustrezno operativno tehniko in ustreznim nameščanjem preobveze in tamponi po operaciji zmanjšujemo možnost krvavitve po posegu na krčnih žilah.

Velik večina operirancev po posegu ni krvavela in so lahko kmalu odšli domov. Le trije bolniki so po začetku hoje po posegu zakrvavaveli in je bila potrebna dodatna dodatna preobveza ran, oziroma zamenjava preobveze. Krvavitev smo preprečevali s ciljno izbiro in razporeditvijo prevezovalnega materiala in namestitvijo kompresije na ustrezno jakost. Ni razlike v krvavitvi med moškimi in ženskami, čeprav vemo, da imajo moški ob posegu bolj izržene krčne žile, ker več časa čakajo, da se odločijo za odhod k zdravniku.


Strokovnjaki navajajo številne opcije zdravljenaja prebodnih ven, od zdravljenja s peno, laserjem, radiofrekvenco. Zdravljenje prebodnice s klasičnim kirurškim postopkom se je izkazalo kot najbolj učinkovito.

Operacije žil prebodnic bodo verjetno s časom rasle v incidenci. Prebodnice je pojavijo kot vzrok kroničnega venskega popuščanja pri bolnikih, ki so bili že operirani in so bile glavne žile, ki povzročajo kronično vensko popuščanje odstranjene oziroma lasersko zaprte. Vse več bolnikov prihaja na poseg na krčnih žilah, ki so bili pred tem že operirani.


Kot zaplete smo smatrali najmanjša odstopanjaPri 84% bolnikov je potekal poseg brezhibno. Po posegu ni bilo nobenih zapletov. Pri nobenem bolniku se po laserski operaciji glavna krčna žila ni zaprla. Kar pomeni, da je pri vseh bolnikih bil dosežen primarni cilj operacije. Pri nobenemu bolniku ni prišlo do vnetja na mestu flebektomije. Pri dveh bolnikih je prišlo do kolekcije limfne tekočine v predelu odstranitve žile, pojav seroma. Po večkratni punkciji je serom izginil. Pri dveh bolnikih je prišlo do otekline po operaciji. Težave smo odpravili z

V letu 2022 nismo imeli nobenega recidiva po operaciji krčnih žil. Pojavili so se nekateri manjši zapleti, ki pa so izzveneli v nekaj dnevih do nekaj tednih. Noben operiranec ni imel krvnega strdka v golobokem venskem sistemu - globoke venske tromboze.


Pri krvaveči venii, pri kateri krvavitve ne moremo ustaviti z električnim nožem, je potrebno uporabiti kiruško ligaturo.

Čeprav se velika večina posegov opravi znotrajžilno, pa klasične operativne tehnike še niso odpisane. Probližno pri 10% operirancev je klasični operativni poseg najboljša izbira zdravljenja krčnih žil.


Desna in leva noga se glede na analize operacij krčnih žil operirata v razmerju zelo blizu 1:1. Tudi v opazovalnem obdobju 2022 je bilo odstopanje minimalno 33 primerov proti 32 primerom..

Kakor v peteklih letih ni bistevne razlike med posegom na desni ali levi nogi. Posegi so porazdeljeni približno enako na obeh nogah. V opazovalne letu 2022, je bilo razmerje 32:33, kar je skoraj 1. Dva bolnika sta bila operirana na obeh nogah hkrati. Povprečna energija, ki jo je prejel bolnik pri laserski operaciji je znašala 1444,2 J; povprečna moč, ki je bila uporabljena pri laserskemu posegu je znašala 8,7 W. Povprečen čas delovanja laserja pri operirancu je znašal 166,9 s. Povprečna dolžina zdravljene žile je znašala 26,7 cm. Povprečna energija na dolžino žile je bila 60,1 J/cm. Povprečen volumen aplikacije tumescentne anestezije je znašal 354,3 ml za področje interfascialnega delovanja laserja in 302,0 ml za področje flebektomije. Povprečen čas med posegom in kontrolnim pregledom je bil 22 dni, najdaljši čas 4 mesece, najkrajši čas pa 5 dni. Operirance smo praviloma naročali na kontrolo 2 do 3 tedne po operaciji. Daljši čas do kontrole je bil običajno povezan z osebno odločitvijo operiranca oziroma drugimi nujnimi obveznostmi operiranca.


Žilni kirurg mora na steno žile delovati s čim manjšo energijo, najmanjšo energijo, ki še zapre žilo, tako se ogne morebitnim poškodbam sosdjih struktrur kot so živci.

Po operaciji krčnih žil je rehabilitacija sorazmerno hitra. Čimprej se svetuje gibanje v obsegih zmožnosti, da pospešimo cirulacijo in preprečimo zaplete kot sta globoka venska tromboza oziroma pljučna embolija.


Mnogi bolniki se bojijo operacije zaradi bolečine, pri operaciji krčni žil v 85 % primerih ni nobene bolečine.

85% bolnikov ni imelo po operaciji nobene bolečine, 9% bolnikov je imelo po operaciji blago bolečino in niso potrebovali zdravil proti bolečini. 6% operirancev pa je imelo tako bolečino, da so dan ali dva jemali tablete proti bolečini, potem pa se je stanje umirilo.


Nasveti na temo krčnih žil


Zdravnik Matej Makovec že več let vključen v skupino POPovih zdravnikov in odgovarja na vprašanja s področja krčnih žil in žilne kirurgije. Vprašanja in odgvore si lahko ogledate s klikom sliko.


Zdravnik Matej Makovec že več let vključen v skupino Vivinih strokovnjakov in odgovarja na vprašanja s področja krčnih žil in žilne kirurgije po telefonu oziroma elektronski pošti.

Lokacija

Specialistična ambulanta za krčne žile,
žilno kirurgijo

Diagnostični center Murgle
Cesta v Mestni log 55
1000 Ljubljana
 

Ambulanta

Četrtek
od 14:30

Naročanje vsak delavnik

09:00 - 18:00

Naroči se
Copyrights ©2015 Venula.si