Flebektomija

Flebektomija - osnovna kirurška tehnika pri operaciji krčnih žil

Odločitev o flebektomiji

Flebektomija pomeni odstranitev krčnih žil, ki se bočijo nad nivo kože.

Flebektomija je osnovni žilno kirurški manever za odstranitev krčnih žil. Operacija je poznana že zelo dolgo. Kljub bliskovitemu napredku razvoja zdravljenja krčnih žil, ostaja flebektomija še vedno del tako laserskega posega na krčnih žila, kakor tudi radiofrekvenčne ablacije. Flebektomija spada med klasične operacije krčnih žil.

 Žilni kirurg se glede na znanje, izkušnje in možnosti odloči ali bo izbral flebektomijo kot način zdravljenja pričujočih krčnih žil.

Krčne žile, ki se bočijo nad nivo kože so primerne za flebektomijo. Žilni kirurg se glede na izkušnje, znanje, možnosti odloči glede zdravljenja krčnih žil. Flebektomija se običajno opravi v sklopu drugih žilno kiruških manevrov. Laserska operacija krčnih žil v širšem pomenu besede vključuje tudi flebektomijo saj žil, ki se bočijo nad nivo kože zaenkrat standardno še ne zdravimo z laserjem. Potem, ko pozdravimo z laserskim delom operacije deblo krčnih žil, nam še vedno ostane krošnja, ki jo pozdravimo s flebektomijo. Lahko pa se zdravnik odloči tudi drugače in izbere za zdravljenje izbočenih žil drugo metodo, na primer sklerozacijo. Sklerozacija je v nekaterih primerih nadomestek flebektomije, vendar so rezultati pri sklerozaciji slabši in se žile običajno prej ponovijo.

Manevri flebektomije

 v ležečem pa spraznijo. Zato si mora žilni kirurg označiti žile pred operacijo, saj ko bolnik leži na operacijski mizi so žile prazne.

Pred začetkom flebektomije si žilni kirurg označi potek krčnih žil. Ko bolnik stoji, se žile napolnijo. Ko se bolnik uleže, se žile spraznijo in niso več vidne. Zdravnik si označi žile v stoječem položaju, da bo v ležečem položaju vedel, kje operirati z najmanj invazije.

Če se hočemo prebiti do krčne žile, je potrebno prekiniti kožno integriteto. V prikazu se kožna integriteta prekine z skalpelom.

Žile, ki se bočijo nad nivo kože je potrebno odstraniti. Odstranitev je možna s predhodno prekinitvijo integritete kože. Koži lahko prekinemo integriteto s kirurškim nožem skalpelom ali pa s inštrumentom PUNCH. Skalpel naredi prekinitev vzdolžno. PUNCH pa naredi krožno prekinitev kože. Boljše kozmetične rezultate daja krožna prekinitev kože. Koža se celi v smeri delovanja sil podkožja, vezi in mišic, ki jo napenjajo. Če je prekinjena krožno, se vedno zaceli v pravi smeri. Če pa kožo prekine skalpel, je smer skalpela, reza, rane v drugačni smeri kot smer napetosti kože. Ker sta ti dve smeri različni, je verjetnost nastanka brazgotine na mestu delovanja skalpela večja kot pri PUNCH.

Danes več operaterjev uporablja PUNCH kot pa skalpel, saj tako dosegajo boljše kozmetične rezultate.

Zdravniki operaterji se v glavnem posložujejo dveh inštrumentov pri prehodu skozi kožo in sicer PUNCHa ali pa skalpela. Uporablajo se PUNCH velikosti 1 mm; 1,5 mm in 2 mm. Največkrat se uporabljajo PUNCH 1,5 mm, če so žile zelo drobne lahko vsaj v štartu poskusimo tudi z 1 mm PUNCH, pri večjih žilah pa uporabljamo 2,0 mm. PUNCH je okrogel in ne potrebujemo skrbeti glede smeri uporabe. Drugače je pri uporabi skalpela. Tu moramo zaradi dobrega kozmetičnega učinka paziti na smer reza. Na nogi je praviloma rez vzdolžen v smeri noge.

Koža, ki je prebodena s skalpelom, omogoča vstop inštrumentov do zvijuganih, krčnih žil.

Cilj žilnega kirurga je, da naredi čim manj luknjic in s tem doseže dober kozmetični učinek odstranitve krčnih žil. Torej označitev kože ne pomeni še nastanek preboda skozi kožo. Prebod skozi kožo mora biti lokaliziran tako, da bo skozenj dosegel kirurški inštrument čim več krčnih žil.

škim inštrumentom skozi narejeno diskontinuiteto kože do krčne žile.

Potem, ko je narejen pristop iz zunanjosti do krčne žile v sterilnih razmerah, vstopimo v podkožje s primernim kirurškim inštrumentom glede na anatomski položaj.

Po vstopu kirurškega inštrumneta do krčne žile, je potrebno slednjega pravilno pozicionirati.

Kirurški inštrument pri izvleku krčne žile je največkrat kljukica. Slednjo moramo pravilno pozicionirati, da zapne krčno žilo. Doslednji izvlek slednjih nam daja dober rezultat zdravljenja krčnih žil.

Izvlek krčne žile skozi narejeno luknjo v koži.

Potem, ko vstopimo v podkožje, kjer se nahaja krčna žila, moramo krčno žilo zapeti z kirurškim inštrumentom. Krčna žila je mehka in podajna ter raztezna. Zapenjanje začutimo kot blag upor in vemo, da smo na pravi poti in da je potrebno začeti z izvlekom. Če je operiranec pred tem utrpel vnetja, je krčna žila toga, se trga in je izvlek otežkočen.

Žilni kirurg mora pri izvleku žile iz podkožja predvsem paziti, da se mu žila ne strže v naslednji fazi pa, da izvleče čim večji, daljši del žile.

Ko smo začutili, da je krčna žila zapeta s kljukico, začnemo z izvlekom krčne žile. V tej situaciji je pomembno razmerje med premerom prebodene kože in premerom krčne žile. Pri prebadanju kože se orientiramo glede na predviden premer krčne žile in v ta namen v osnovi uporbljamo PUNCH 1,5 mm. Ko pričakujemo, da bo premer žile večji, pride v poštev PUNCH 2,0 mm. Ko so žile drobne, pa poskusimo s PUNCH 1,0 mm.

Izvlek krčne žile skozi narejeno luknjo v koži.

Žile se običajno lepo podaja in izvlek poteka brez posebnosti. Posebno pri mladih operirancih poteka izvlek v redu. Pri starejših operirancih je v žilah manj elastičnega tkiva, žile so bolj toge in se težje vdajajo. Krčne žile se ob izvleku rade tržejo, kar otežuje in podaljšuje operativni poseg. Velikost prijemalke krčne žile prilagajamno glede na velikost krčne žile, pri večjih krčnih žilah je tudi prijemalka večja.

zličnih kirurških inštrumentov za izvlek žile iz podkožja, lahko gre za kljukico ali ma mali pean tako imenovani Mosquito.

Manever izvleka krčne žile. Izvlek krčne žile s kljukico. Asistent počaka na izvlek krčne žile. Nato s peanom zagrabi krčno žilo in prepreči njeno vrnitev v podkožje.

Povijanje noge po končani flebektomiji

Kirurški poseg flebektomije spremlja krvavitev, ki jo moramo ustaviti v čim večji meri, v ta namen nogo po končanem posegu kompresijako povijemo.

Kompresija je pomemben dejavnik pri zdravljenju krčnih žil. Uporabljamo tako kompresijske nogavice, kakor tudi kompresijske povoje. Kompresija se uporablja tudi po zaključku posega na krčnih žilah. S tem zmanjšamo pooperativno oteklino in možnost krvavitve.

Kontrola po flebektomiji

Na kontrolnem pregledu in preobvezi rane po flebektomiji se skozi prebodne luknjice lahko izceja še nekaj krvi.

Prvo kontrolo po posegu običajno opravijo operiranci pri izbranemu zdravniku 2-3 dni po flebektomiji. Koža izgleda prebodena po številnih vbodih ali rezih. Oklolica je obravana v temnejši barvi zaradi izlitja krvi med posegom. Prekinjene žile še nekaj časa krvavijo, kar se kaže kot obarvanost kože ali iztok krvi skozi prebodne luknjice. S slednjim ni nič narobe, saj iztok krvi preprečuje nastanek hematoma, ki je lahko zaplet flebektomije.

Končni rezultat flebektomije

Operiranka se je 3 mesece po flebektomiji lahko izpostavila soncu z ustreznim zaščitnim faktorjem.

Nekaj tednov do nekaj mesecev po posegu ni videti po flebektomiji več ničesar. Pri operirancih s temno poltjo izginejo kožne spremembe po flebektomiji nekoliko kasneje. Trajajo lahko več mesecev. Vzrok temu je večja količina barvila, melanina, ki se nalaga v regenerirani koži po flebektomiji. Če smo opravili flebektomijo tik pred poletjem in planiramo dopust, je prav, da na morju uporabimo na teh mestih močnejši zaščitni faktor, naprimer 50.

Lokacija

Specialistična ambulanta za krčne žile,
žilno kirurgijo

Diagnostični center Murgle
Cesta v Mestni log 55
1000 Ljubljana
 

Ambulanta

Četrtek
od 14:30

Naročanje vsak delavnik

09:00 - 18:00

Naroči se
Copyrights ©2015 Venula.si