Operativni posegi na ožilju v letu 2020

Statistika operaterja v letu 2020

Covid-19 virus je temeljito premešal repertoar operacij v žilni kirurgiji.

Leto 2020 je zaznamovala pandemija koronavirusa Covid-19. V žilni kirurgiji so bile kapacitete hospitalizacije in opravljanja arterijskih posegov močno okrnjene. Opravljali so se le nujni žilnokirurški posegi, ko je šlo za reševanje noge, stanja po preboleli možganski kapi ali za stanje, ko se je preprečevalo nastanek možgankse kapi.  Zdravnik Matej Makovec je v tem letu začel z delom v UKC Maribor na oddelku za žilno kirurgijo. Posegov na krčnih žilah se je opravilo manj kot v preteklih letih. V nekaterih bolnišnicah se je čakalna vrsta za operacijo krčnih žil podaljšala za skoraj leto. Vse večji delež laserskih posegov na krčnih žilah se opravi v zasebni praksi, saj predstavlja slednja prav v času epidemije varnejši prostor z manjnšo verjtnostjo za okužbo s koronavirusom Covid-19. Kljub vsem omejitvenmi urepom pa je prav v tem letu napredovalo število hibridnih posegov, ki predstavljajo paradnega konja žilne kirurgije v svetu. Gre za kombinacijo klasičnega kirurškega posega in znotrajžilnega posega.


V letu 2020 se je povečal delež operiranih žensk.

Skupno število operirancev je manjše kot predhodnja leta zaradi Covid pandemije. Operiralo se je 39 bolnikov, 30 žensk. Relativno pa se je povečal delež operiranih žensk. V predhodnjih letih se je gibal 2:1. Sedja pa je približno 3:1. Povprečna starost bolnika je bila 53,3 leta. Najstarejši bolnik je bil star 84 let, najmlajši pa 32 let. Povprečno smo aplicirali 1096,6 J energije na bolnika. Povprečna moč delovanja laserja je bila 8,4 W. Povprečno trajanje delovanja laserskega žarka na bolnika je bil 131,8 s. Povprečna dolžina zdravljenega segmenta je bila 26,6 cm. Povprečna aplikacija energije na centimeter je bila 41,2 J/cm. Povprečna količina aplikacije anestetika v obliki tumescentne anestezije je bila 615 ml. Pri 29 bolnikih po posegu je prišlo do manjše ali nobene prekrvavitve preobveze. Dodatna preobveza rane ni bila potrebna. Pri 10 bolnikih je prišlo do prekrvavitve rane in je bila potrebna dodatna preobveza rane. En bolnik je zakrvavel doma in je bila potrebna intervencija na domu. Pri vseh flebektomijah smo uporabili za prebod kože punch 1,5 mm.


ivnim posegom na krčnih žilah dosegamo optimalne in dolgotrajne rezultate ter zadovoljstvo bolnika.

Kljub sodobnim laserskim metodam operacije krčnih žil, ki so razpoložljiva že 15 let, v nekaterih primerih ne nadomestijo klasične operativne tehnike. Menimo, da se le s klasičnim operativnim posegom (operacijo po starem) doseže optimalni in dolgotrajni rezultat zdravljenja pri nakaterih operirancih.


Rutinsko izvajanje srednjetežkih operacij dopušča več energije za težje posege.

Večletna uigranost kirurške ekipe pomeni rutinsko premagovanje srednje težkih posegov in ohranitev dovolj moči, koncentracije in časa za bolj zapletene posege med katere sodijo posegi po predhodnjih operacijah.

Vsi operiranci na krčnih žilah so imeli po posegu zaprto oziroma odstranjeno glavno debelno krčno žilo, kar pomeni dober rezultat končnega cilja zdravljenja

V letu 2020 je 87 % bolnikov bilo zdravljenih brez vsakršnega zapleta. Pri 13 % bolnikov je prišlo do manjšega pričakovanega zapleta, ki je bil pozdravljen v nekaj dnevih do nekaj tednih. Poudariti je potrebno, da so bile vse krčne žile zdravljene z laserjem zaprte in na kontroli ni bilo nobene takoimenovane ponovitve ali recidiva po laserskemu zdravljenju. Laserski posegi so bili v tem letu, verjetno tudi zaradi manjšega števila bolnikov, opravljeni 100 % uspešno.


   

Prav tako kot pri moštvenih športih je rezultat operativnega posega v kirurgiji odvisen od celotne ekipe.

Porazdelitev bolnikov v CEAP klasifikaciji med pandemičnim časom ni napovedna za neko dogajanje.

V letu 2020 se je operiralo manj bolnikov in razmerja med posameznimi stopnjami prizadetosti po CEAP klasifikacije ne zrcalijo preteklih let. Odstopanja so v nekaj 10 %. Verjetno je tako odstopanje posledica manjšega števila operirancev in manjšega statističnega vzorčenja. Pričakovali bi, da so iskali v pandemičnem času predvsem pomoč bolniki z napredovalo stopnjo bolezni. Dostopnost do zdravnika je za bolnike, ki nimajo akutnega žilnega dogajanja v pandemičnem času otežena. V to skupino sapadajo predvsem bolniki pri katerih je prišlo do poslabšanja osnovne bolezne, ne gre pa za stanje, ki bi zahtevalo takojšnjo kirurško intervencijo. Kot kaže so bili v letu 2020 operirani bolniki z manj napredovalo obliko kroničnega venskega popuščanja. Nižja je bila procentualno tudi stopnja po CEAP klasifikaciji.


ktično ni, več bolnikov operiranih na obeh nogah.

Delež bolnikov operiranih na desni ali levi nogi je konstanten, ni razlike v deležu med obema stranema. Letno se strani razlikujeta za bolnika ali dva, kar je zanemarljivo. Povečano je število operirancev pri katerih je bil opravljen poseg na obeh nogah hkrati. Poseg na obeh nogah hkrati možno narediti v posebnih razmerah, ko gre za manjši poseg na obeh nogah in ni pričakovati, da bi celotna količina anestezije prekoračila zgornjo mejo. Pomislimo tudi na pooperativni poseg in kako bo bolnik prenesel operacijo ter kakšna bo njegova mobilnost po posegu.


pri operativnih posegih v letu 2020.

V letu 2020 je bilo največ posegov narejenih s flebektomijo v predelu stegna in goleni. Analiza preteklih let je kazala enako, da je bilo največ flebektomij narejenih sočasno v femoralnem (stegenskem) in kruralnem predelu. Pri eni bolnici je po obsežni flebektomiji goleni, ki je bila izvedena pretežno v predelu gležnja prišlo do izrazitega večmesecev trajajočega edema stopala in goleni. Verjetno je bil slednji posledica poškodbe limfnega žilja med posegom. Težavo smo uspešno rešili z dvotedensko uporabo Vadoplex sistema, ki se je izkazal kot dobra rešitev pri zdravljenju limfedema.


Več kot polovica laserskih posegov na krčnih žilah se opravi na veliki veni safeni.

Največkrat zdravljena žila je bila velika vena safena (VSM). Glede na predhodnja leta je raznolikost zdravljenja debelnega venskega popuščanja z laserjem manj raznolika zaradi manjšega števila bolnikov. Sledi mala vena safena (VSP), nekaj posegov pa je bilo narejenih pri operirancih brez debelnega venskega popuščanja, pri teh operirancih smo odstrnili le varikse, takih bolniko je bilo 5 (13 %). Pri dveh operirancih smo zdravili AASV (anteriorno akcesorno veno safeno), pri enemu operirancu smo ligirali prebodno vedno. Menimo, da je klasični kirurški pristop z ligiranjem prebodne vene klinično najboljši in najdologoročnejši način zdravljenja. Pri eni operiranki smo opravili laserski poseg na obeh VSP v eni seji.


Nasveti na temo krčnih žil


Zdravnik Matej Makovec že več let vključen v skupino POPovih zdravnikov in odgovarja na vprašanja s področja krčnih žil in žilne kirurgije. Vprašanja in odgvore si lahko ogledate s klikom sliko.


Zdravnik Matej Makovec že več let vključen v skupino Vivinih strokovnjakov in odgovarja na vprašanja s področja krčnih žil in žilne kirurgije po telefonu oziroma elektronski pošti.

Lokacija

Specialistična ambulanta za krčne žile,
žilno kirurgijo

Diagnostični center Murgle
Cesta v Mestni log 55
1000 Ljubljana
 

Ambulanta

Četrtek
od 14:30

Naročanje vsak delavnik

09:00 - 18:00

Naroči se
Copyrights ©2015 Venula.si