PTA zdravljenje žil

PTA - percutan transluminal angioplasty

Širjenje žil z balonom

Moderni laboratoriji, operacijske dvorane so zasnovane tako, da omogočajo hibridne žilne operacijske posege.

PTA posegi se izvajajo v žilnih laboratorijih. V novejšem času se izvajajo v tako imenovanih hibridnih operacijskih dvoranah, kjer je možen simultan PTA in kirurški poseg, kar pomeni za bolnika prihranitev enega posega. V kolikor hibridna operacijska dvorana ni na voljo, je potrebno pri bolniku izvesti dva posega.

znotrajžilnega materiala, znotrajžilnih opornic pred izvedbo samega posega.

Izbira ustreznih žilnih opornic pred izvedbo PTA posega.

V primeru oteženega PTA posega ali zapleta je potrebno težave reševati z žilno kirurškim posegom v operacijiski dvorani.

PTA poseg je komplementarni poseg kirurški žilni operaciji. V primeru težav med PTA posegom ali po njemu, potem ko so odstranjena žilna vodila, je včasi potrebno težavo puščanja ali zaostalega žilnega materiala v žili reševati s žilno kirurškim posegom.

Običajno pri PTA posegih na spodnjih okončinah vstopimo v arterijski sistem skozi arterijo femoralis communis

Mesto vstopa v arterijo pri PTA posegih. Vstopamo v arterijo femoralis communis (AFC). Arterijo najdemo tako, da iztipamo mesto pulzacije. V nejasnih primerih si pomagamo z ultrzvočnim aparatom.

Skica vstopa igle v arterijo femoralis communis pri za znotrajžilni poseg na arterijskem sistemu.

Potem, ko je arterija AFC najdena, mesto punktiramo z iglo.

Namestitev ustreznega vodila v žilo predstavlja pot  nameščanja različnih znotrajžilni orodji in materialov.

Tok krvi nazaj je znak, da smo z iglo v lumnu žile na pravemu mestu, hkrati je to signal, da lahko nadaljujemo s posegom, vstavitvijo žice.

Tok krvi nazaj nam signalizira, da lahko mirno nadaljujemo z znotrajžilnim posegom.

Poseg nadaljujemo najprej z vstavitvijo žice, sledi odstranitev igle in uvajanje uvajala v žilo. Slednje bo vodilo za kasnejše ustavitve za balonov s katerimi se širijo žile in morebitne namestitve žilnih opornic, v kolikor je širjenje žile samo z balonom premalo.

Širok repertuar uvajal in žic omogoča najrazličnješe pristope pri žilnih razširitvah.

Nadzor nad celotnim poljem, kjer bo potekal znotrajžilni poseg. Stanje je pripravljeno tudi za morebitno kirurško intervencijo v kolikor bi prišlo do oteženega stanja ali zapleta.

PTA na roki je redkejši poseg kot na nogi.

  • Slika a zožena žila v predelu nadlaktnice,
  • slika b balon razširi zoženo žilo,
  • slika c žila ostane razširjena po umiku balona.

Noga je poleg srca najpogostejše mesto izvajanja širjenja zožene žile.

  • Slika a zožena žila, žica je nameščena v predel posega,
  • slika b,c balon razširi zoženo žilo,
  • slika c žila ostane po odstranitvi balona razširjena.

S PTA prihranimo dializnim bolnikom operativni poseg, ki zna biti za tako ranljivo skupino posebej rizičen

  • Slika a zožena fistula pri dializnem bolniku, bolniku z ledvičnim obolenjem,
  • slika b balon razširi zoženo fistulo,
  • slika c dobra prehodnost fistule po razširitvi.

Žilne opornice se raztezajo od znotraj tako, da razširijo žilo in jo napenjajo narazen.

Žilne opornice, ki se vstavljajo v žile pri PTA posegih.

Lokacija

Specialistična ambulanta za krčne žile,
žilno kirurgijo

Diagnostični center Murgle
Cesta v Mestni log 55
1000 Ljubljana
 

Ambulanta

Četrtek
od 14:30

Naročanje vsak delavnik

09:00 - 18:00

Naroči se
Copyrights ©2015 Venula.si