CTA diagnostika

CTA - computed tomography angiography (računalniška tomografska angigrafija)

CT naprava in princip delovanja

V osnovi gre pri CT aparatu za krožnico v katero se zapelje miza s preiskovancem.

Bolnik se vleže na premično preiskovalno mizo. Preiskovalna miza zapelje bolnika do krožnega dela aparata. Premiki bolnika skozi krožni del aparata so počasni, kar omogoča krožni zajem slike pregledovanega telesa.

Krožna struktura aparata omogoča, da rentgenski žarrek poruje skozi telo od mesta izvora do mesta zajema.

Aparat deluje tako, da se v cirkularnem delu vrti izvor in zajem rentgenskega žarka, kar omogoča slikanje telesa iz vseh smeri, 360 stopinjska slika. Preslikan je najmanjši predel telesa, kar omogoča natančno analizo morebitnega obolenja.

Določi se stanje vsakega posameznega delčka v telesu.

Slika se ustvari tako, da se sestavijo številne slike x-y osi, kar pomeni, da številčne slike vzdolž z-osi nosijo informacijo za 3-D rekonstrukcijo. Sestavljena slika lahko natančno analizira določen predel ali organ, organski sistem.

Slike predstavljajo x-y rezine skozi telo, ki so med seboj oddaljene od 0,5 - 5mm, odvisno od nastvaitev in preiskovalne CT metode.

Zajem številnih slik v razmaku 0,5 mm, pomeni številne x-y osne slike vzdolž z-osi.

CTA rekonstrukcija slik

Predhodni vbrizg kontrastnega sredstva v žilo omogoča prikaz žilja in 3D rekonstrukcijo.

Z vbrizganjem kontrastnega sredstva v žilo razširimo osnovno CT preiskavo v CTA preiskavo. Slednja omogoča prikaz kontrastnega sredstva v žilah, torej omogoča prikaz žil in morebitnega strdka v žili ali žilno steni, ki potrebuje operativni poseg. Na slikah je predstavljena rekonstrukcijska slika po zajemu številnih slik x-y osi vzdolž z-osi.

Računalniški programi omogočajo ogled ciljne strukture v telesu, v našem primeru domnevno prizadete žile.

 Rekonstrukcijska slika prikazuje številne zapore, zožitve in kalcinirane nanose v žilah, oziroma žilni steni.

CTA izvidi

Izpad kontrastnega sredstva na sliki govori, da na tem mestu žila nima pretoka.

Redeča puščica kaže na kratko zaporo žile. Običajno se take zapore rešujejo z PTA revaskularizacijsko tehniko.

Prikaza stegensko kolenskega predela ožilja obeh nog, kaže na zaporo femoralne arterije na desni strani.

Primerjalno desna noga (rdeča puščica), kjer gre za zaporo žile, ki je k sreči kratka in levo nogo, zelena puščica, kjer je prehodnosti žile dobra in ohranjena. Težava z desno nogo se bo predvidoma razrešila z PTA tehniko.

CTA prikaz žilja obeh nog vključno z abdominalno aorto.

Rumena puščica kaže na aorto, rdeča kaže na sorazmerno kratko zaporo, zelena puščica kaže na dobro prehodno žilo leve noge.

Žilne opornice predstavljajo hitro vzpostavitev pretočnosti prizadetega segmenata na nogi, namestitev je malo invazivna.

Rdeča puščica kaže na zaporo žile, rumena puščica kaže na spremembe v žilni steni v smislu kalcinacij, ki običajno ožijo žilo. Modra puščica kaže na predhodno opravljen PTA poseg v smisku širjenja žile in vstvatvijo žilne opornice.

Kalcinacije so predstopnja zapore žile ali govorijo o tem, da je žila že zaprta. Kalcinacije predstavljajo oteženo mesto zdravljenja prizadetih žil.

Modra puščica kaže na vstvljeno žilno opornico, rumena puščica kaže na kalcinacije, rdeča puščica pa na zaporo žile.

Bolniki s prizadetimi žilami na nogi se kronično vračajo s ponavljajočimi težavami zaradi neozdravljive bolezni ateroskleroze.

  • Rdeča puščica kaže na zaporo žile,
  • rumena puščica kaže na kalcinacije v steni žile, ki žilo lahko zožujejo,
  • modra puščica kaže na vstavljeno žilno opornico,
  • zelena puščica kaže na dobro prehodno žilo desne goleni.

Dolga zapora na femoropoplitealni arteriji desne noge, potrebno bo razmisliti o obvodni operaciji.

Dolga zapora v predelu desnega kolena, rdeča puščica. Problem dolgih zapor se običajno rešuje z obvodno (by-pass) operacijo.

Bolnik je bil operiran na levi nogi, narejena je bila nadkolenska amputacija, ker so bile možnosti vzpostavitve ponovne prekrvavitve noge izčrpane.

Prizadete žile na desni nogi, oranžna puščica. Stanje po amputaciji leve noge, svetlo modra puščica.

Lokacija

Specialistična ambulanta za krčne žile,
žilno kirurgijo

Diagnostični center Murgle
Cesta v Mestni log 55
1000 Ljubljana
 

Ambulanta

Četrtek
od 14:30

Naročanje vsak delavnik

09:00 - 18:00

Naroči se
Copyrights ©2015 Venula.si